Gå till innehållet
Laddar…

Nära nio miljoner barn dör före fem års ålder

Barnadödligheten fortsätteratt minska. Men fortfarande är det 8,8 miljoner barn om året som dör innan dehinner fylla fem år. Den senaste siffran för barnadödligheteni världen, som baseras på år 2008, visar att 65 barn av 1000 (som föttslevande) dör före sin femte födelsedag. Detta kan jämföras med 1990 då 90 barnav 1000 dog.

Barnadödligheten fortsätter att minska. Men fortfarande är det 8,8 miljoner barn om året som dör innan de hinner fylla fem år. Den senaste siffran för barnadödligheten i världen, som baseras på år 2008, visar att 65 barn av 1000 (som fötts levande) dör före sin femte födelsedag. Detta kan jämföras med 1990 då 90 barn av 1000 dog.

Många av dödsfallen bland barn skulle lätt kunna förhindras genom enkla insatser som vaccinationer, tillskott av vitamin A och myggnät som är impregnerade med insektsmedel som skydd mot malaria. I de länder där man gör sådana insatser kan man också se resultat när det gäller att få ner antalet dödsfall.

Ett sådant exempel är Malawi, ett land med hög barnadödlighet, som nu är på väg att uppfylla FN:s millenniemål som säger att dödstalen ska minska med två tredjedelar mellan 1990 och 2015.

Flest dödsfall i Indien, Nigeria och Kongo Kinshasa

Men även om många länder gör framsteg, så går den nuvarande takten världen över fortfarande alldeles för långsamt för att millenniemålet ska hinna uppfyllas. Afrika och Asien står tillsammans fortfarande för 93 procent av alla dödsfall bland barn under fem år som årligen inträffar i låginkomstländer. Och några länder har oproportionellt höga siffror – 40 procent av dödsfallen i världen sker i tre länder: Indien, Nigeria och Kongo Kinshasa.

I vissa länder är framstegen mycket små eller icke existerande. I Sydafrika har barnadödligheten till och med gått upp sedan 1990. Ett barns hälsa är intimt förknippad med hur mamman mår, och Sydafrika har det högsta antalet kvinnor som lever med hiv i världen.