Gå till innehållet
Laddar…

Vi uppmärksammar Barnkonventionen 20 år!

I år fyller Barnkonventionen, FN:s dokument om barnets egna rättigheter, 20 år. I samband med detta har, på H.M. Drottningens initiativ, sju barnrättsorganisationer - däribland UNICEF Sverige - och en myndighet gått samman för att uppmärksamma Barnkonventionen.

Idag fredag den 18 september lanserades ett samarbete mellan sju barnrättsorganisationer
och en myndighet inför barnkonventionens 20-årsdag. Initiativet kommer från H.M. Drottningen.

Inspirationsdagar och hemsida

’Under hösten gör BRIS, ECPAT, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, UNICEF, World Childhood Foundation samt Barnombudsmannen flera informationsaktiviteter i hopp om att fler ska få upp ögonen för betydelsen av Barnkonventionen.

Informationsaktiviteterna är:

• Alla grundskolor i Sverige får nu i september ett informationsmaterial om Barnkonventionen med tillhörande pedagogisk handledning.
• En ny plats på internet om Barnkonventionen utvecklas, www.levupptillbarnkonventionen.nu Webbplatsen ska ge barn och unga mer information om sina mänskliga rättigheter utifrån Barnkonventionen. Även vuxna ska kunna söka information och få verktyg till hur de kan
använda Barnkonventionen.
• Skolpersonal och elever kommer att bjudas in till Inspirationsdagar om Barnkonventionen den 23/10 i Göteborg, 4/11 i Umeå, 9/11 i Malmö och i Stockholm senare i november.
• Aktuell information om fler aktiviteter kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen kontinuerligt under hösten.

Ovanstående aktiviteter genomförs med finansiellt stöd från Socialdepartementet
och Allmänna Arvsfonden.

Dessutom arrangeras en interaktiv heldagskonferens om Barnkonventionen i Stockholm den 6/11 tillsammans med Skolporten för skolpersonal. Och i november genomförs ett flertal aktiviteter på Kulturhuset i Stockholm, bland annat Öppet Hus en hel dag, samt seminarier om Barnkonventionen.

För 20 år sedan antog FN:s Generalförsamling barnkonventionen som ger barn egna mänskliga rättigheter. Barnkonventionen var född. Sverige var ett av de första länderna i världen att ratificera Barnkonventionen och Riksdagen tog till och med ett enigt beslut om en nationell strategi för förverkligandet av Barnkonventionen.