Gå till innehållet

UNICEF hjälper jordbävningsdrabbade i Indonesien

Tiotusentals människor står utan hem efter jordbävningen i Indonesien och är i akut behov av förnödenheter. UNICEF finns på plats och arbetar för att hjälpa de drabbade med få fram bland annat rent vatten och hygienprodukter.

Tiotusentals människor har tvingats lämna sina hem efter jordbävningen som drabbade Västra Sumatra i Indonesien den 30 september. En tredjedel av de drabbade beräknas vara barn. UNICEF finns på plats i landet och fokuserar nu på humanitär hjälp till drabbade barn och deras familjer. Högsta prioritet är att se till att de som överlevt skälva skalvet inte dör i följderna. I många katastrofer riskerar en andra dödsvåg då smutsigt vatten och bristande hygien leder till dödliga. sjukdomar. Barn är extra känsliga.

Högsta prioritet just nu är att se till att befolkningen får rent vatten och hygienförnödenheter samt att barn får tak över huvudet och inom kort trygga platser där de kan få träffa jämnåriga och leka samt tillfälliga skolor. Att snabbt komma tillbaka till någon form av vardag är avgörande för att barn ska må bättre efter en traumatisk upplevelse.

Vi samarbetar och koordinerar våra insatser med regeringen, FN-organ och andra biståndsorganisationer.

– Barnen drabbas alltid hårdast i katastrofer och det är avgörande att de får tillgång till rent vatten och att de skyddas från diarrésjukdomar, akuta luftvägsinfektioner och andra sjukdomar, säger Angela Kearney, UNICEFs chef i Indonesien.

Hjälp barn i krig och katastrofer. Skänk en gåva till våra insatser i katastrofer.

Läs mer på UNICEF Indonesiens hemsida