Gå till innehållet

Beslut i regeringsrätten ger rätt till skattefri gåva för fåmansbolag

Regeringsrätten har i en dom slagit fast att så kallade fåmansbolag har rätt att skänka aktieutdelning till frivilligorganisationer som UNICEF avdragsgillt. Denna utökade möjlighet till skattefria gåvor välkomnas av organisationer och företag.

Regeringsrätten slår i ett beslut fast att delägare i så kallade fåmansbolag har rätt att skattefritt skänka aktieutdelning till ideella organisationer som bland andra UNICEF. Tidigare har personer som äger aktier i svenska börsbolag kunnat skänka sin utdelning.

Frågan om rätten till avdragsgill aktieutdelningsgåva har bland anat drivits av finansmannen Peter Leimdörfer, som själv driver fåmansbolag och som sedan flera år tillbaka stödjer UNICEFs verksamhet för barn. Leimdörfer har bland annat tagit initiativ till Företag för Malawi.

Så här går det till att skänka sin aktieutdelning skattefritt till ideella organisationer.

Tack vare domen kan Peter Leimdörfer nu fullfölja sina planer på att årligen skänka 100.000 kronor från sitt privata bolag utan att behöva betala 58 procents skatt.