Gå till innehållet
Laddar…

Blir det bättre för barnen om barnkonventionen blir lag?

Onsdag den 11 november håller Riksdagens tvärpolitiska barngrupp tillsammans med UNICEF ett seminarium om barnkonventionen och vad som skulle hända om den blev lag i Sverige. Medverkar gör bland andra Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen, Trond Waage, som var barnombudsman när Norge gjorde barnkonventionen till lag.

Onsdag den 11 november håller Riksdagens tvärpolitiska barngrupp
tillsammans med UNICEF ett seminarium om barnkonventionen och vad som
skulle hända om den blev lag i Sverige. Medverkar gör bland andra
Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen, Trond Waage, som var barnombudsman
när Norge gjorde barnkonventionen till lag. UNICEF Sverige anser att barns rättigheter bättre skulle tillgodoses om barnkonventionen gjordes till lag genom inkorporering.

Barnkonventionen fyller 20 år

I år fyller barnkonventionen 20 år och trots många framsteg finns det dock fortfarande en del att göra när det gäller barns rättigheter. Skulle exempelvis barnkonventionen få större genomslag om den blev svensk lag, d v s inkorporerades? Ett av de länder som gjort barnkonventionen till nationell lag är Norge.

Huvudtalare vid seminariet är Trond Waage som var Norges barnombudsman då beslutet om ett göra barnkonventionen till norsk lag togs. Därefter har han varit forskare och rådgivare vid UNICEFs forskningscenter i Florens. Han berättar om vilka den norska Barnombudsmannens huvudargument för inkorporering var och redogör för vad som hänt på barnrättsområdet i Norge.

Medverkande

Övriga talare är Birgitta Dahl, ordförande UNICEF Sverige och Ulrika Carlsson, ordförande i
Riksdagens Tvärpolitiska Barngrupp. I en panel diskuteras fördelar och nackdelar med inkorporering utifrån olika perspektiv. I panelen medverkar förutom Trond Waage även Sten de Geer, advokat, Monica Green, ledamot i riksdagens tvärpolitiska barngrupp, Krister Hammarbergh, ledamot i riksdagens tvärpolitiska barngrupp, Christina Heilborn, barnrättsjurist UNICEF Sverige, Anders Knape, ordförande Sveriges kommuner och landsting, Fredrik Malmberg, barnombudsman samt Joakim Pettersson, politisk sakkunnig vid Socialdepartementet. Moderator för seminariet är journalisten och författaren Barbara Voors.

I år fyller barnkonventionen 20 år och trots många framsteg finns det dock fortfarande en del att göra när det gäller barns rättigheter. Skulle exempelvis barnkonventionen få större genomslag om den blev svensk lag, d v s inkorporerades? Ett av de länder som gjort barnkonventionen till nationell lag är Norge.

Huvudtalare vid seminariet är Trond Waage som var Norges barnombudsman då beslutet om ett göra barnkonventionen till norsk lag togs. Därefter har han varit forskare och rådgivare vid UNICEFs forskningscenter i Florens. Han berättar om vilka den norska Barnombudsmannens huvudargument för inkorporering var och redogör för vad som hänt på barnrättsområdet i Norge.