Gå till innehållet

Grillning av politiker på barnkonventionens dag

Fredagen den 20 november arrangerar Nätverket för barnkonventionen en grillning av politiker och beslutsfattare i riksdagen. 80 barn och unga från olika barnrättsorganisationer kommer under en hel dag att ställa beslutsfattare mot väggen för att se hur de lever upp till barnkonventionen.

Medverkar gör bland andra Maria Larsson (Kd), Äldre- och folkhälsominister, Göran Hägglund (Kd), Socialminister, Jacques Barrot, vice ordförande i Euroepiska kommissionen, Marta Santos Pais, FN generalsekreterares särskilde representant för våld mot barn, och UNICEF Sveriges generalsekreterare, Veroniqué Lönnerblad. Dessutom kommer Drottning Silvia och prinsessorna Victoria och Madeleine att närvara under eftermiddagen.

Hearingen ligger som grund till den Alternativrapport som nätverket skickar till FN:s barnrättskommitté vart femte år. UNICEF är en av organisationerna bakom nätverket.

Läs mer om barnkonventionen och aktiviteter kring barnkonventionen 20 år.