Gå till innehållet

Somalia ratificerar barnkonventionen

UNICEF välkomnar tillkännagivandet från den somaliska regeringen att de kommer att ratificera barnkonventionen. Somalia har tillsammans med USA länge stått som de enda två länderna i världen som inte ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter. 

— Det här tillkännagivandet kommer vid en avgörande tidpunkt eftersom inget barn i centrala och södra Somalia vuxit upp i fred, säger Rozanne Chorlton UNICEFs chef i Somalia. UNICEF kommer till fullo att stödja processen och genomförandet av ratificeringen, säger Rozanne Chorlton

Den pågående konflikten i Somalia såväl som fattigdom och naturkatastrofer drabbar barnen hårt. Det är därför extra viktigt att regeringen lever upp till barnkonventionen och på så sätt förbinder sig att se till att barns rättigheter tillgodoses.

— Somalia är ett av världens svåraste länder för ett barn att växa upp i. Landet är hårt konfliktdrabbat och barns mest grundläggande rättigheter förnekas helt. Vi hoppas därför att det här beslutet innebär en stor förändring för barnen i Somalia, avslutar Rozanne Chorlton.

Läs mer om barnkonventionen här.