Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF kräver att barnkonventionen blir svensk lag

Idag är det 20 år sedan barnkonventionen antogs av FN och Sverige var bland de första länderna som ställde sig bakom konventionen. Men fortfarande bryter Sverige mot barnkonventionen på ett antal mycket viktiga punkter. Som att papperslösa barn inte har rätt till skolgång och sjukvård. Detta kritiseras Sverige för av FN:s barnrättskommitté.

— Det är anmärkningsvärt att Sverige fortfarande får kritik för att gömda flyktingbarn inte har rätt till skolgång, säger UNICEF Sveriges barnrättsjurist Christina Heilborn. Det är oacceptabelt att denna diskriminering av barn fortsätter 20 år efter det att barnkonventionen godkänts av Sverige. Det är dags att regeringen tar kritiken från FN:s barnrättskommitté på allvar.

Idag lyfter UNICEF frågan i ett öppet brev till Fredrik Reinfeldt. Brevet kan du läsa i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, på facebook och här.

UNICEF anser att det skulle göra skillnad i hanteringen av asylärenden, vårdnadstvister och socialtjänstutredningar om konventionen fick status som lag. Det är oacceptabelt att diskriminering av barn fortsätter 20 år efter det att barnkonventionen godkänts av Sverige. UNICEF framhåller att en av de viktigaste åtgärderna för att stärka barns rättsliga ställning är att göra barnkonventionen till svensk lag.

— Idag kan myndigheter och domstolar avfärda konventionen eftersom den inte har status av svensk lag. Vi har sett att detta får konsekvenser för beslut som rör barn, säger Christina Heilborn.

Diskutera frågan på facebook.

Läs mer om kritiken från FNs barnrättskommitté här.