Gå till innehållet
Laddar…

Fem år efter tsunamin: UNICEF rapporterar om insatserna

Fem år efter att jordbävningen utanför Indonesiens kust orsakade en enorm tsunami som svepte fram över Indiska Oceanen, släpper UNICEF idag en rapport som summerar hjälpinsatserna och återuppbyggnadsarbetet i de åtta drabbade länderna.

UNICEF har byggt upp nytt och bättre

Det var den 26 december 2004 som en naturkatastrof av oanade mått drabbade Sydostasien. Nästan 230 000 människor dog – majoriteten kvinnor och barn. Städer och byar utplånades. Skolor och hem spolades bort. Sedan dess har UNICEF lyckats hjälpa miljontals barn och deras familjer att överleva och återhämta sig.

Återuppbyggnadsarbetet har varit gediget och omfattande – mycket tack vare det stora stödet från alla hjälporganisationer. Det har varit möjligt att dra upp riktlinjer, planera långsiktigt och se till att allt det nya blir bättre och mer barnanpassat än innan katastrofen.

97 procent av pengarna har använts

Det internationella samfundet samlade totalt in 14 miljarder USD till katastrofhjälp och återuppbyggnad i de tsunamidrabbade länderna. Av dessa bidrog UNICEF med totalt 694,7 miljoner USD av vilka tre fjärdedelar kom från UNICEFs nationalkommittéer. Fram till i oktober 2009 har organisationen använt 97 procent av pengarna.

Indonesien drabbades värst av alla länderna i regionen och närmare hälften av pengarna har använts där. Några exempel:

  • över en miljon barn har vaccinerats mot mässling
  • 34 vårdcentraler har byggts för att kunna ta emot 32 000 patienter
  • 1 643 brunnar ger rent dricksvatten till 182 000 människor
  • 291 nya barnanpassade skolor har byggts till 58 677 barn
  • 9 000 lärare och rektorer har utbildats i modern barnanpassad pedagogik
  • 73 000 barn i Aceh och Nias har deltagit i psykosociala aktiviteter

I UNICEFs rapport redovisas insatserna i samtliga drabbade länder.

Inte bara vatten, skola och hälsa

Rapporten visar att UNICEFs återuppbyggnadsarbete inte endast gäller basområden som hälsa, utbildning, vatten och sanitet – utan också förbättring av säkerheten i de samhällen som är särskilt utsatta för naturkatastrofer och väpnade konflikter samt förstärkning av tryggheten och säkerheten kring utsatta barn.

Fred i Indonesien

I Indonesien till exempel, ”skapade det enorma internationella gensvaret en unik möjlighet att stödja fredsprocessen mellan den indonesiska regeringen och the Free Aceh Movement”, enligt rapporten som citerar fredsavtalet som skrevs under av båda parter i augusti 2005. Efter de akuta hjälpinsatserna efter tsunamin har UNICEF fokuserat på långsiktig återuppbyggnad, både i de tsunami- och konfliktdrabbade områdena. Detta var ett strategiskt beslut för att befästa freden.

Nytt system har koll på föräldralösa

I Thailand har UNICEFs långsiktiga återuppbyggnad skapat möjlighet att konstruera ett nationellt skyddssystem för att stärka tryggheten kring utsatta barn. År 2007 etablerades ett modellsystem som gjorde det möjligt att övervaka situationen för alla de barn som blivit förädralösa på grund av tsunamin och andra utsatta barn. Detta pilotprojekt utökades från 27 distrikt 2007 till 36 distrikt under 2008. Systemet fungerar så bra att det finns planer på att införa det i hela landet.

Erfarenheter har ökat beredskapen

Rapporten framhäver också några av de läxor man lärt sig från tsunamiinsatserna. En viktig erfarenhet är att det är oerhört viktigt att regeringar, internationella organisationer och lokala internationella organisationer samordnar sina insatser i katastrofområden och kompletterar varandra – istället för att överlappa varandras arbete. En annan positiv effekt av tsunamin är att alla inblandade parter nu är mer förberedda att hantera katastrofer när de inträffar. Som i Burma till exempel där lärdomar från tsunamin har hjälpt UNICEF att agera snabbare och mer effektivt, bland annat efter cyklonen Mala 2006 och cyklonen Nargis 2008, då UNICEF snabbt ställde om till katastrofhjälp och fick ut förnödenheter till de drabbade barnen och deras familjer.

Avslut i december 2010

Återuppbyggnadsarbetet har nu avslutats i några av länderna där återstående arbete har lämnats över till de nationella myndigheterna eller integrerats i UNICEFs ordinarie landsprogram. I Indonesien och Sri Lanka som drabbades värst av tsunamin, kommer UNICEF att fortsätta stödja återuppbyggnadsaktiviteter till slutet av 2010.

Läs och ladda ner UNICEFs tsunamirapport.