Gå till innehållet
Laddar…

Papperslösa har rätt till vård – vi kräver snabbt agerande!

Det har nu gått mer än ett och ett halvt år sedan regeringen lovade att tillsätta en utredning för att kartlägga papperslösas rätt och tillgång till hälso- och sjukvård i Sverige. Än i dag har regeringspartierna inte kommit överens om direktiv för utredningen och ingen utredare har tillsatts.

Därför har UNICEF Sverige och en rad andra organisationer gått samman i ett nätverk för att hjälpa regeringen att formulera korrekta och tydliga direktiv som nätverket utifrån sin erfarenhet och kompetens tycker ska vara gällande för utredningen. Fredagen den 18 december 2009 klockan 10.30 lämnar de undertecknande organisationerna, över utredningsdirektiven till Tobias D Nilsson, politiskt sakkunnig på socialdepartementet, Fredsgatan 8, och vi välkomnar media att närvara vid överlämnandet.

Därefter testas riksdagspolitikernas minne! Vid Mynttorget kommer Läkarstudenter, från IMFSA (International Federation of Medical Students’ Association), att utföra så kallade MMT:s (Mini Mental Tests) på politiker för att utreda orsaken till att den utlovade utredningen fallit i glömska.

Organisationerna kräver att:

  • en utredare tillsätts omedelbart och att utredningen startar så fort som möjligt.
  • utredningen inkluderar alla irreguljära migranter, så kallade papperslösa, utan diskriminering.
  • utredningen baseras på direktiv som utgår från den enskilda människans värdighet, svensk lagstiftning, internationella konventioner och vårdprofessionernas etiska koder.

Det är den svenska staten som har ansvaret för landets hälso- och sjukvårdsfrågor, men allt fler som lever i humanitär nöd söker sig till våra frivilligkliniker. Flera landsting har tagit fram lokala direktiv och riktlinjer som underlättar tillgång till vård för papperslösa, men i dag saknas tydliga nationella direktiv.

De undertecknande organisationerna ser fram emot att utredningsarbetet påbörjas omedelbart och erbjuder regeringen att ta del av våra unika erfarenheter och vår kompetens.

Organisationer som ställer sig bakom direktivet:
Svenska Röda Korset, RFSU, Rädda Barnen, Vårdförbundet, Svensk Sjuksköterskeförening, Svenska kyrkan, Unicef Sverige, Svenska Läkarförbundet, Rosengrenska stiftelsen, Caritas, Läkare i världen, Svenska Barnmorskeförbundet, Sveriges Psykologförbund, LO, Landsorganisationen, IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations), Psykiatriska Riksföreningen, ARA Antirasistiska Akademin, FSA Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Immigranternas Riksförbund, Tinnerökliniken, Deltastiftelsen, Svenska Barnläkarföreningen, TCO, WRA (White Ribbon Alliance Sweden), Riksföreningen för Skolsköterskor, Sjukgymnastförbundet, Akademikerförbundet SSR, FARR Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd

Läs mer om hur vi arbetar med opinionsbildande arbete.