Gå till innehållet
Laddar…

Sms-teknik revolutionerar kampen mot undernäring i Malawi

UNICEF har utvecklat ett sms-system som gör det möjligt för vårdpersonal att knappa in ett barns hälsouppgifter i mobilen och få omedelbar respons med aktuell diagnos. På så sätt kan undernäring upptäckas och behandlas i tid.

Den nya sms-tekniken har utvecklats i samarbete med Malawis regering
och Columbia University och UNICEF startade under 2009 ett pilotprojekt som omfattar tre
distrikt – Dedza, Salima och Kasungu. Med hjälp av mobiltelefoner och
sms kan nu vårdpersonal i avlägsna byar som saknar fax och dator,
snabbt registrera och följa upp barns näringstillstånd. Det innebär att
barn med endast lätt undernäring nu upptäcks i tid och kan få rätt
behandling.

Mobiltelefonerna är kopplade till en huvuddator som
med hjälp av en särskild programvara snabbt kan göra analyser och
grafik. Vårdpersonalen knappar snabbt in alla uppgifter om ett barn och
får omedelbart ett sms-svar med en näringsdiagnos som grundar sig på de
fakta som sms:ats in.

Stor skillnad

Detta
är en enorm skillnad jämfört med Malawis traditionella långsamma och
administrationskrävande övervakningssystem som innebär att vårdpersonal
måste anteckna varje barns ålder, längd, vikt och överarmsmått för att
sedan posta den till hälsodepartementet. Där registreras uppgifterna
manuellt i en databas innan analyser kan göras. Det tar flera veckor eller månader innan vårdpersonalen får feedback och alla data hinner bli gamla
innan analysen bli färdig.

Sparar tid – och liv

Hälsoarbetaren David Banda använder nu sin mobiltelefon för att registrera barns näringsstatus och snabbt skicka uppgifterna vidare.

– Jag har ingen annan möjlighet att skicka information, berättar han.
Innan sms-systemet introducerades brukade David Banda en gång i månaden cykla tre mil för att överlämna sitt näringsformulär till distriktets hälsochef. Denne skickade i sin tur uppgifterna vidare till hälsodepartementet.

När Davids vårdcentral blev utvald för att delta i pilotprojektet fick han och kollegorna en tretimmarsutbildning på plats för att lära sig registrera och skicka information. De är hänförda över att de nu får direkt feedback som gör det möjligt att remittera barn till specialistvård i tid.

Strålande resultat

Columbia University har gjort en uppföljningsrapport av projektet och resultatet är mycket uppmuntrande. Rapporteringen av näringsinformation har förbättrats betydligt och antalet fel har minskat. Pilotprojektet har fungerat så bra att Malawi nu har bestämt sig för att använda sms-systemet i landets alla distrikt för att bekämpa undernäring.

En vinnande modell

I september 2009 vann UNICEF det prestigefyllda teknikpriset Gov2.0 Summit Award för sitt sms-system i Malawi. UNICEF använder samma teknik i flera olika projekt – i Afrikas horn för att koordinera matdistributionen, i Zambia för att kontrollera nyföddas hälsa och i Senegal som ett hjälpmedel för att lära sig att läsa och skriva.