Gå till innehållet

Rent vatten högsta prioritet

Jordbävningen i Haiti har gjort att tillgången på rent vatten och fungerande sanitet i det närmaste är obefintlig. Som en följd av detta kan sjukdomar lätt spridas och konsekvenserna kan vara förödande.

Tillgången på rent vatten och
fungerande sanitet i det jordbävningsdrabbade Haiti är i det närmaste är obefintlig. Som en följd av detta
kan sjukdomar lätt spridas och konsekvenserna kan vara förödande.

Jordbävningen i Haiti den 12 januari slog hårt mot det redan utsatta och sårbara landet. Infrastrukturen är kraftigt förstörd och avsaknaden av rent
vatten, fungerande avlopp och brunnar gör att sjukdomar lätt sprids. Och som
alltid är det barnen som drabbas hårdast. En av de mest prioriterade insatserna
är därför att snabbt få tillgång till rent vatten och upprätta provisoriska
uppsamlingsplatser för avfall samt toaletter.

Vatten och sanitet är UNICEFs ansvar

Katastrofarbetet i Haiti sker i nära samarbete med både
andra FN-organ och andra hjälporganisationer. För att hjälpinsatserna ska vara
så effektiva som möjligt fördelas arbetet emellan de olika organen och organisationerna.
I det inledande skedet av katastrofarbetet är UNICEFs huvudsakliga uppgift att planera,
koordinera och leda arbetet med att ge de katastrofdrabbade tillgång till rent vatten-
och fungerande sanitet.

Akuta åtgärder

Under den närmsta tiden kommer UNICEF att fokusera på att
upprätta provisoriska vattenstationer. Man sätter även upp mobila toaletter och
uppsamlingsplatser för avfall. UNICEF arbetar även med att hjälpa myndigheterna
med det strategiska arbetet för att få ett så fungerande och effektivt vatten-
och sanitetssystem som möjligt. UNICEF distribuerar vattencontainrar, rör,
ledningar och all den tekniska utrustning som krävs för att sätta upp
fungerande system, men man levererar också vattenreningstabletter, vätskeersättning
och hygienartiklar som på kort sikt förhindrar att barn och deras familjer
drabbas av diarréer och uttorkning.

Skänk en gåva till katastrofarbetet i Haiti här.