Gå till innehållet
Laddar…

Trygga fredade zoner för Haitis ensamma barn

UNICEF ansvarar för att kartlägga och skydda alla de ensamma barn som efter jordbävningen kommit ifrån sin familj. Identifiering och registrering pågår nu för fullt och man upprättar också trygga zoner för barnen.

När
världen omkring barnen kollapsar behöver de inte bara vatten, mat och
sjukvård – utan också skydd mot övergrepp. I skuggan av ett krig eller
en katastrof utsätts barn ofta för våld och exploatering. Ensamma barn
kan lätt bli utnyttjade eller falla offer för människohandlare som
säljer barnen vidare för adoption, barnarbete eller kommersiell sexuell
exploatering. Se filmklipp från en uppsamlingsplats för ensamma barn i Port-au-Prince.

Kartläggning och registrering

Barnen som
kommit ifrån sina föräldrar är extra sårbara och det gäller att snabbt
hitta dem så att de kan identifieras och registreras för att så
småningom kunna återförenas med sin familj. UNICEF är den organisation
som ansvarar för dessa insatser och tillsammans med andra
organisationer gör man nu sitt yttersta för att identifiera och
registrera alla barn. Allt fler barn samlas in för varje dag.

– I
Haiti finns nu ett mycket stort antal mycket sårbara barn, berättar
Susan Bisell som är chef för UNICEFs skyddande insatser för utsatta
barn. Jordbävningen har förstört mycket av den infrastruktur som annars
brukar kunna hjälpa till att skydda barnen, men vi gör nu vårt yttersta
för att så snabbt som möjligt se till att ensamma barn återförenas med
sina familjer.

Trygga barnzoner mitt i kaoset

I väntan på att anhöriga letas upp får barnen stöd och hjälp av UNICEF som samlar barnen påi särskilda trygga barnvänliga platser där utbildad personal håller ett vakande öga på dem. Här får de mat, sjukvård och annan omsorg samt möjlighet att leka, skratta och vara barn – något som är absolut nödvändigt för att barn ska kunna komma över hemska upplevelser. Inom de här skyddade områdena får barnen också tillfällig skolundervisning så att de ska få lite vardagliga rutiner.

Tre av de befintliga trygga barncenter som fanns i området redan innan katstrofen, repareras nu och i ett av dem är 200 barn i säkerhet. Övriga center kommer inom kort i bruk och ännu fler håller på att ställas i ordning för att rymma alla de tusentals barn som behöver hjälp.

Polispatruller förhindrar handel med barn

För att skydda barnen har UNICEF förstärkt bevakningen vid flygplatsen och gränsen mot Dominikanska republiken. Här arbetar nu sju polispatruller som är specialiserade på att förhindra trafficking.