Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF en huvudaktör i Haiti

Barnen drabbas alltid värst i katastrofer och i Haiti där hälften av befolkningen är under 18 år är det extra viktigt att prioritera barnen. I alla katastrofer har UNICEF en nyckelroll när det gäller att koordinera och leda insatserna.

I Haiti arbetar UNICEF i nära
samarbete med både övriga FN-organ och andra hjälporganisationer för att barnen så snabbt som
möjligt ska få rent vatten, sjukvård, mat, tak över huvudet,
psykosocialt stöd, skydd mot våld och övergrepp samt skolundervisning.
För att hjälpinsatserna ska vara
så effektiva som möjligt fördelas arbetet mellan olika ansvarsgrupper som
fokuserar på olika behov. I varje grupp samlas experterna från de olika
organisationerna.

UNICEF ansvarar för och leder insatserna inom följande områden:

Vatten och sanitet

Att
försäkra att människor har tillgång till rent vatten och sanitet är
viktigt för att förhindra att sjukdomar och epidemier sprids. Vid en
katastrof distribuerar UNICEF alltid vattencontainrar, vattendunkar, rör, kranar, vattenreningstabletter, tvål , klorin med mera. Tillfälliga latriner byggs där detta behövs. Ofta hålls även
utbildningar i hygienfrågor. Många vet inte att man genom att bara
tvätta händerna kan förhindra att sjukdomar sprids.

Hittills har 38 vattenreservoarer installerats och fyllts med
300 000 liter vatten. Dessutom levereras varje dag 120 000 liter buteljerat vatten till sjukhusen.

Skydd mot våld och exploatering

Vid en katastrof är det
vanligt att barn skiljs från sin familj.
Dessa ensamma barn kan lätt bli utnyttjade eller falla offer för
människohandlare som säljer barnen vidare för adoption, barnarbete
eller kommersiell sexuell exploatering.

Den viktigaste akuta
uppgiften är nu att identifiera och registrera alla barn som har
förlorat sina föräldrar eller som har skiljts från sin familj. Två uppsamlingscenter har upprättats och registreringen har börjat. Nästa steg är
att försöka återförena de ensamma barnen med sina föräldrar eller med
någon nära släkting. 

UNICEF förbereder också upprättandet av
trygga zoner för barnen där de kan leka och fortsätta sin
skolundervisning, medan de vuxna tar itu med att bygga upp sin tillvaro
och komma på fötter igen.

Näring

Många av barnen på Haiti var redan innan jordbävningen undernärda och för att förhindra att situationen förvärras och att barn dör av näringsbrist eller uttorkning till följd av diarré, delar man ut högenergikex, näringstillskott och vätskeersättning.

En sändning med 7 000 lådor med Plumpy nut (en extra näringsrik jordnötskräm som är den mest effektiva behandlingen mot akut undernäring) är nu på väg från Dominikanska republiken. Sändningen räcker till att behandla 6 000 barn mot akut undernäring. Efterhand kommer 2 000 lådor i veckan att flygas in.

Utbildning

Vid en katastrof är det viktigt att så snart som möjligt få barnen att gå i skolan igen. Dels för att de inte ska stanna i sin utveckling, men främst för att det är en bra plats för de barn som råkat illa ut och som behöver återhämta sig från svåra upplevelser. De får vardagliga rutiner, vänner, möjlighet att leka och hjälp av kloka vuxna som kan ge trygghet och värme.

Om det inte går att undervisa i de befintliga skolorna skickar UNICEF så kallade school-in-a-box – stora plåtlådor som innehåller med skolmaterial som gör det möjligt att sätta upp tillfälliga skolor var som helst.

Långsiktighet

Efter en katastrof stannar UNICEF
alltid kvar och hjälper till att bygga upp samhället igen. I Haiti som är helt lamslaget kommer det att ta lång tid att återställa
landets infrastruktur, skolor och sjukhus. Barnen kommer också länge att behöva psykosocialt stöd för att kunna bearbeta
det de varit med om. UNICEF distribuerar så kallade Recreation kits – stora plåtlådor fyllda med leksaker, kritor, sportutrustning med mera. Genom lek, målning och spel får barnen möjlighet
att uttrycka sina känslor och hjälp att komma över hemska upplevelser.

Mer pengar behövs

Behovet av akut katastrofhjälp är kolossalt och Haitis barn kommer att behöva hjälp under lång tid framöver. Skänk en gåva till UNICEFs katastrofarbete i Haiti.