Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF varnar för handel med barn i Haiti

UNICEF ser mycket allvarligt på situationen för alla de tusentals ensamma barn som kommit ifrån sin familj efter jordbävningen. Dessa barn är extremt sårbara och kan lätt falla offer för människohandlare som kidnappar och försöker ta med sig barnen illegalt ut ur landet. 

I skuggan av ett krig eller en katastrof riskerar ensamma barn att utnyttjas av människohandlare som söker sig till platser där människor är fattiga och utsatta. Barnen som säljs används i till exempel sexindustrin, som billig arbetskraft eller adopteras bort. UNICEF kämpar för fullt med att leta upp de ensamma barnen och se till att de får skydd och omsorg i de trygga barnzoner som nu upprättas i området.

Se ett inslag i Rapport i SVT om att UNICEF varnar för handel med barn.

UNICEF kontrollerar flygplatsen

För att förhindra att barn förs ut ur landet på olagligt vis har UNICEF två specialutbildade personer som kontrollerar dokumentationen vid landets flygplats. Dessutom har både flygplatsen och gränsen förstärkts med sju specialutbildade polispatruller som har till uppgift att förhindra handel med barn.

Risk för illegala adoptioner

Illegala adoptioner har länge
varit en angelägen fråga här i Haiti och i det kaos som uppstått i och
med jordbävningen har frågan blivit än mer aktuell. Nu fruktar de
haitiska myndigheterna att många barn kommer att föras ur landet utan
att de föreskrifter som finns kring adoptioner följs.

Huvudfokus i alla katastrofer är att hitta barnens föräldrar eller
någon annan släkting eller närstående som kan ta hand om dem i
hemlandet. UNICEF har professionell personal på plats i Haiti som
arbetar intensivt med återförening av familjer. Endast om detta är helt omöjligt och efter att korrekta
undersökningar gjorts bör permanenta alternativ som adoption övervägas av de sociala myndigheterna.

VAD ÄR MÄNNISKOHANDEL?
Handel med människor, s.k. trafficking, är en modern form av slaveri där framförallt barn och kvinnor behandlas som egendom. FN beräknar att ca 1,2 miljoner barn utsätts för människohandel varje år. Man räknar i dag med att människohandel är den tredje största brottsliga verksamheten i världen, näst efter narkotika- och vapenhandel. Rekryteringsmetoderna består i allt från fagra löften om en bättre tillvaro och framtid till ren kidnappning.
Barnen som faller offer för människohandlarna behandlas som varor som
säljs och köps och utnyttjas hänsynslöst, för att tjäna så mycket
pengar som möjligt. Både flickor och pojkar utnyttjas exempelvis
sexuellt, som billig arbetskraft och soldater, adopteras bort eller
tvingas begå stölder, tigga och smuggla narkotika. Många fråntas sina
pass, hålls inlåsta eller saknar på andra sätt kontakt med det
omgivande samhället – kanske för att de inte kan språket eller helt
enkelt för att de är så rädda att de inte vågar söka sig ut.