Gå till innehållet

Trygga platser för Haitis ensamma barn

Tusentals barn i katastrofområdet är hemlösa och föräldralösa och UNICEF arbetar intensivt för att hitta och registrera dem. I väntan på att anhöriga letas upp förs barnen till säkra trygga platser där de tas om hand av utbildad personal.

Tillsammans med Rädda Barnen har
UNICEF hittills upprättat tre så kallade ”Safe spaces” i huvudstaden
och ännu fler håller på att ställas i ordning för att rymma alla de
tusentals barn som behöver hjälp. Här får just sammanlagt 900 barn
husrum, mat, sjukvård och möjlighet att leka, skratta och vara barn –
något som är absolut nödvändigt för att barn ska kunna komma över
hemska upplevelser. Inom de här skyddade områdena får barnen också
tillfällig skolundervisning så att de ska få tillbaka lite av sina
vardagliga rutiner.

I väntan på att UNICEFs trygga barnområden ska färdigställas har många ensamma barn även placerats på de 102 befintliga barnhemmen i Port-au-Prince.

Tidigare succéer

Särskilda trygga platser fär att skydda barnen ingår alltid i
UNICEFs katastrofinsatser. Liknande platser upprättades till exempel
efter cyklonen i Burma 2008 och efter tsunamin 2004. UNICEF vet av
erfarenhet hur livsavgörande det är för barnen att få psykosocial hjälp
och trygghet.