Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF vaccinerar 500 000 barn i Haiti

UNICEF har inlett en stor vaccinationsinsats för att skydda barnen i det jordbävningsdrabbade området mot smittsamma dödliga sjukdomar. 500 000 barn under sju år kommer att vaccineras mot mässling, röda hund, difteri och stelkramp och kikhosta.

Sjukdomar trivs

I katastrofens efterdyningar där människor lever tätt tillsammans i läger med dålig tillgång till rent vatten och toaletter kan dödliga sjukdomar snabbt spridas och eskalera till allvarliga epidemier. De minsta barnen är särskilt sårbara, särskilt de som på grund av undernäring har försvagat immunsytem.

Vaccination räddar liv

Flera fall av både mässling och difteri har observerats i många av de provisoriska lägren i Port-au-Prince och det är bråttom att skydda barnen och förhindra ännu en katatsrof. UNICEF har noggrant förberett den storskaliga vaccinationskampanj som inleddes i tisdags den 2 februari. Organisationens katastroflager i Köpenhamn har levererat vaccin, sprutor och all den kylutrustning som behövs för att det ska hålla rätt temperatur hela vägen fram till barnen.

Kick off i Port-au-Prince

Den första fasen av kampanjen inleddes på fotbollsstadion Sylvio Cator mitt i Port-au-Prince där UNICEF upprättat en stor mobil vårdcentral. Hemlösa familjer från lägren i närheten hade uppmanats att ta med sina barn hit för vaccination. Men alla som ville få skydd mot sjukdomar var välkomna. Vaccinationerna fortsätter nu i andra  läger i huvudstaden och därefter i andra drabbade områden.

Fokus på de yngsta

Eftersom de yngsta barnen lider störst risk att bli sjuka fokuserar UNICEF på att vaccinera så många små barn som möjligt. Under vaccinationskampanjen satsar UNICEF på att vaccinera 500 000 barn under sju år. Barn under två år har högsta prioritet.

Behoven är fortfarande enorma

Massiva
insatser kommer att krävas under en lång tid framöver och UNICEF kommer
att finnas på plats och kämpa för barnen så länge det behövs. Att bygga
upp landet och ge barnen en framtid kommer att ta flera år och mer
pengar behövs. Skänk en gåva till UNICEFs katastrofinsatser för barnen i Haiti.