Gå till innehållet

Rekordförsäljning av mjukdjur hjälper barn att få gå i skolan

UNICEF och Rädda Barnen får drygt 71 miljoner kronor från IKEA till stöd för barns utbildning. Pengarna kommer från försäljningen av mjukdjur under november och december. För varje mjukdjur som då såldes via webben eller i IKEAs varuhus världen över gick tio kronor till de båda organisationernas arbete för att barn ska få gå i skola.

Försäljningen från julhandeln 2009 nådde rekordhöga resultat och överträffade alla förväntningar.

Bakom mjukdjurskampanjen står IKEA Social Initiative, som arbetar med företagets satsningar på barns rättigheter. Sedan mjukdjurskampanjen startades 2003 har IKEA Social Initiative skänkt sammanlagt 243 miljoner kronor, vilket har bidragit till att 8 miljoner barn i över 30 länder har fått utbildning.

IKEA stödjer UNICEF och Rädda Barnen i deras arbete för att alla barn har rätt till en utbildning. Siffror från 2006 visar att 93 miljoner barn fortfarande inte går i skolan. Nästan 80 procent av dessa barn bor i Afrika söder om Sahara samt i södra Asien.
De pengar som UNICEF nu får från mjukdjursförsäljningen kommer att gå till uppbyggnaden av skolor i Burkina Faso, Etiopien, Madagaskar, Mali, Niger och Sydafrika.

I exempelvis Niger är kvaliteten på utbildningen mycket bristfällig, och många flickor får inte heller möjlighet att gå i skolan. UNICEF har därför startat en satsning på utbildning av skolledning och nya lärare, samt uppbyggnad av klassrum utrustade med skolmaterial. UNICEFs målsättning är att ge 50 000 barn från landsbygden i Niger tillgång till lågstadieutbildning, öka föräldrars delaktighet i skolan samt utbilda fler lågstadielärare.

– Eftersom utbildning är en väg ut ur fattigdom och utsatthet, är det så otroligt viktigt att vi tillsammans arbetar för att alla barn får den undervisning som de har rätt till, säger Véronique Lönnerblad, generalsekreterare för UNICEF Sverige.