Gå till innehållet
Laddar…

22 miljoner kronor till barnen i Haiti

När en månad gått sedan jordbävningen drabbade Haiti har svenska folket gett 22 miljoner kronor till UNICEFs arbete för barnen. Hjälpen har strömmat in från hela världen, men behovet av resurser är långt ifrån tillgodosett. Det kommer att ta år att bygga upp landet.

Efter att jordbävningen lamslog Haiti den 12 januari har engagemanget och viljan att hjälpa till varit enorm. Svenskarna har generöst öppnat sina plånböcker och många har valt att stödja UNICEFs arbete för barnen, som alltid drabbas allra hårdast i katastrofer. Via sms, webb, brev, annonser och samarbetspartners har UNICEF Sverige hittills samlat in 22 miljoner kronor, varav över 18 miljoner redan skickats iväg till Haiti.

Hjälparbetet fortsätter

Förnödenheter anländer
fortfarande 24 timmar om dygnet till Port au Prince och arbetet med att
ge stöd och hjälp till de drabbade fortsätter. Varje dag levererar
UNICEF 800 000 liter vatten och vaccineringen av 500 000 barn
fortsätter enligt planerna. UNICEF arbetar också intensivt med att ta
hand om de barn som förlorat eller kommit bort från sina föräldrar. På
30 barnvänliga platser får nu de ensamma barnen mat, medicin, trygghet
och psykosocialt stöd. De skolor som inte raserades i katastrofen öppnade den 1 februari och tillfälliga skolor sätts nu upp i Port au Prince.

Ännu mer pengar behövs

UNICEF
räknar med att de akuta katastrofinsatserna kommer att fortsätta under
ytterligare några månader. Men massiva insatser kommer att krävas under
en lång tid framöver. Att bygga upp landet och ge barnen en bättre
framtid kommer att ta flera år och behoven är omfattande. Mer pengar
behövs för detta återuppbyggnadsarbete.

Skänk en gåva till UNICEFs katastrofinsatser för barnen i Haiti.

UNICEFs arbete i katastrofområdet:

Jordbävningen
i Haiti är framförallt barnens katastrof. Tre miljoner människor
beräknas ha drabbats och många av dem är barn. De är alltid extremt
sårbara och utsatta i katastrofer och har särskilda behov av hjälp.
UNICEF ser till att barnen prioriteras och spelar en nyckelroll när det
gäller att koordinera och leda insatserna. I nära
samarbete med både övriga FN-organ och andra hjälporganisationer kämpar UNICEF för att:

Skydda de ensamma barnen
Absolut högsta prioritet för
UNICEF är att se till att de många skadade, hemlösa och bortkomna
barnen hittas, registreras, skyddas och tas om hand i väntan på att bli
återförenade med sina familjer. Tillsammans med Rädda Barnen
upprättar UNICEF säkra barnvänliga uppehållsplatser där de ensamma
barnen får mat, medicin, trygghet och psykosocialt stöd för att
bearbeta hemska upplevelser. UNICEF är mycket oroade för att de
ensamma barnen ska rövas bort av människohandlare, något som redan har
förekommit i området. Organisationen har inlett ett samarbete med
Haitis regering för att övervaka flygplatsen och landets gränser så att
inga barn förs ut ur landet illegalt.

Förhindra uttorkning på grund av diarré
I
ett katastrofområde där det saknas rent vatten, fungerande avlopp,
brunnar och toaletter drabbas många av diarréer som för de små barnen
kan vara livshotande. Uttorkning till följd av diarré är den främsta dödsorsaken bland barn under fem år. Därför
har rent vatten högsta prioritet i Haiti. UNICEF har satt upp vattenresevoarer på många platser och distribuerar hundratals liter vatten dagligen. Reparationer av det befintliga vattensystemet pågår samtidigt. De
drabbade familjerna får även vattenreningstabletter, vätskeersättning,
vattendunkar, tvål, tandborstar och annan hygienutrustning.

  

Vaccinera mot farliga barnsjukdomar
I
katastrofens efterdyningar där människor lever tätt tillsammans i läger
med dålig tillgång till rent vatten och toaletter kan dödliga
barnsjukdomar snabbt spridas och eskalera till allvarliga epidemier.
Den 2 februari inledde UNICEF en stor vaccinationsinsats i för att skydda 500 000 barn
mot mässling, difteri och stelkramp. UNICEF har evererat vaccin, sprutor och all den kylutrustning som behövs för
att det ska hålla rätt temperatur hela vägen fram till barnen.

Förhindra att barn dör av undernäring
För små barn är
undernäring livsfarligt. Särskilt under de första 1 000 dagarna i ett
barns liv kan brist på mat och näring medföra allvarliga problem med
hälsa och mental utveckling för resten av livet. UNICEFs uppgift är att
se till att de allra minsta får del av den mat som nu delas ut i
lägren. I katastrofområdet sätter man upp mobila näringscenter som
kommer att undersöka småbarnen och ge extra näringstillskott dem som
behöver det.

Starta skolundervisningen
Vid en katastrof är det viktigt
att så snart som möjligt få igång skolundervisningen. Dels för att
barnen inte ska stanna i sin utveckling, men
främst för att det är en bra plats för de barn som råkat illa ut och
som behöver återhämta sig från svåra upplevelser. Cirka 90 procent av
skolorna i Port-au-Prince uppskattas vara skadade
eller totalförstörda.  UNICEF ansvarar
för att skolundervisningen ska komma igång igen och sätter nu upp tillfälliga klassrum med tillgång till rent
vatten, toaletter och utbildningsmaterial. Från UNICEFs katastroflager levereras school-in-a-box, en stor plåtlåda som innehåller allt som behövs för att undervisa 80 elever.

Bygga upp samhället
Efter en katastrof stannar UNICEF
alltid kvar och hjälper till att bygga upp samhället igen. I Haiti som
är helt lamslaget, kommer det att ta lång tid att återställa
landets infrastruktur, skolor och sjukhus. Barnen kommer också länge
att behöva psykosocialt stöd för att kunna bearbeta
det de varit med om. UNICEF distribuerar så kallade Recreation kits – stora plåtlådor fyllda med leksaker, kritor, sportutrustning med mera. Genom lek, målning och spel får barnen möjlighet
att uttrycka sina känslor och hjälp att komma över hemska upplevelser.