Gå till innehållet
Laddar…

Haitis barn kommer tillbaka till skolan

Sedan jordbävningen förstörde tusentals skolor har omkring hälften av barnen i Haiti varit utan undervisning. Men under den senaste veckan har många av dem fått en plats i ett klassrum igen. UNICEF startar tillfälliga tältskolor i väntan på att de raserade skolorna ska byggas upp.

Vid en katastrof är det viktigt att så snart som möjligt få igång
skolundervisningen. Dels för att barnen inte ska stanna i sin
utveckling, men främst för att det är en bra plats för de barn som
råkat illa ut och som behöver återhämta sig från svåra upplevelser.
Cirka 90 procent av skolorna i Port-au-Prince och 40 procent i de
övriga drabbade områdena uppskattas ha blivit skadade eller
totalförstörda. Det kan betyda att så många som två miljoner barn har
berövats sin rätt till skolundervisning.

Tältskolor öppnar

UNICEF har huvudansvaret för att
skolundervisningen ska komma igång igen. I nära samarbete med Haitis
utbildningsdepartement sätter man nu upp 150 tillfälliga tältskolor med
tillgång till rent vatten, toaletter och utbildningsmaterial. 390 school-in-a-box och 410 recreation kits
levereras till 10 områden på landsbygden dit många jordbävningsdrabbade
tagit sin tillflykt. UNICEF kommer nu även snabbutbilda nya lärare.
Sammanlagt 700 000 elever kommer att få ta del av insatserna. Målet är
att alla barn ska vara tillbaka i skolan senast den 1 april.

Se en film från det otillgängliga Mount Jacquot en bit utanför Port-au-Prince. Samhället på toppen av berget går bara att nå via branta stigar och helikoptrar har svårt att landa här. Men UNICEF har lyckats flyga hit skoltält och all utrustning som behövs för undervisningen.

Mål: alla barn i skolan

UNICEFs mål för de tre närmaste månaderna är att fortsätta stödja utbildningsdepartementet så att insatserna koordineras på bästa sätt. Lärare och föräldrar involveras i återuppbyggnaden och underhållet av skolorna och trygga platser skapas för alla barn och ungdomar.
I ett land där 40 procent av befolkningen är under 14 år måste återuppbyggnade ha fokus på barnen. Redan innan jordbävningen gick många av Haitis barn inte i skolan. Nu finns det möjlighet att ändra på det.

Hjälp till att bygga upp Haiti. Skänk en gåva här.