Gå till innehållet
Laddar…

85 miljoner barn i Afrika vaccineras mot polio

Polio är idag utrotad i de flesta av världens länder. Men barn som bor i Afrikas västra och centrala delar riskerar fortfarande att drabbas av den fruktade barnsjukdomen som kan ge svåra funktionshinder. Här genomför UNICEF varje år en stor vaccinationskampanj för att stoppa spridningen. I år ska 85 miljoner barn få sitt livsviktiga vaccin.

Nigeria är det enda landet i Afrika där polio ännu inte utrotats. Här är sjukdomen fortfarande mycket utbredd och risken för spridning till grannländerna är ständigt stor. På grund av att människor rör sig över landets gränser och att vaccinationsrutinerna varit otillräckliga i flera av grannländerna så har viruset börjat sprida sig utanför Nigeria. Nu hotas många barn att förlamas av sjukdomen som i värsta fall kan leda till döden.

19 länder ingår i kampanjen

Förra året vaccinerade 53 miljoner barn i åtta afrikanska länder, men ytterligare länder har nu rapporterat nya fall av polio och i år utökar UNICEF vaccinationskampanjen i Afrikas västra och centrala delar. Genom en massiv koordinationsinsats i 19 länder i regionen kommer man att göra sitt yttersta för att stoppa spridningen av sjukdomen.

Syftet är att nå alla barn som är under fem år. Om man inte når dessa barn kommer spridningen av viruset inte att kunna stoppas. Planen är ambitiös, – fler än 400 000 frivilligarbetare och en stor grupp hälso- och sjukvårdspersonal ska vaccinera 85 miljoner barn. Första delen av kampanjen kommer att äga rum mellan den 6-9 mars och den andra mellan den 24-27 april.

Nytt vaccin

Det finns två återstående typer av polioviruset och en god nyhet är att man nu lyckats ta fram ett vaccin som biter på båda sorterna. Detta vaccin kommer att bli introducerat i Benin och Nigeria, i första omgången av kampanjen, för att sedan spridas vidare till övriga berörda länder under den andra omgången i april. Detta nya vaccin ökar chanserna för att barnen blir fullt skyddade från de båda typerna av polio.

Utmaning att nå alla barn

Det kommer att bli en stor logistisk utmaning att nå många av barnen som bor i otillgängliga delar av regionen. UNICEF distribuerar vaccin, utbildar hälsoarbetare och bidrar med den viktiga kylutrustning som krävs för att vaccinet ska hålla rätt temperatur. Vaccinationsteamen kommer att gå från dörr till dörr för att försäkra sig om att nå alla barn som är under fem år.

Teamen kommer att fokusera extra på de platser som var svåra att nå under förra årets kampanj. Man har bland annat tagit fram en speciell plan som fokuserar på gränsområdena och ett oberoende övervakningssystem har utvecklats för att kunna följa utvecklingen.

Alla hjälps åt

En stor informationskampanj kommer att se till att alla föräldrar blir informerade och förstår vikten av att få sina barn vaccinerade. UNICEF samarbetar med regeringar, lokala bytjänstemän, religiösa ledare och till och med popstjärnor för att nå ut med informationen kring vaccinationskampanjen. Målet för kampanjen är att täcka upp hela området och se till att inte något barn glöms bort. Afrikas västra och centrala delar måste bli helt befriade från polioviruset.

Lyckat initiativ

Det nätverk som går i spetsen för kampanjen är the Global Polio
Eradication Initiative, (GPEI) som lanserades 1988 av UNICEF, WHO med
flera. Det är ett av de största hälsoinitiativen någonsin i historien
och har resulterat i en dramatisk minskning av antal poliofall världen
över. Sedan 1988 då polio existerade i 125 länder och drabbade 1 000
barn varje dag har mer än två miljarder barn vaccinerats. År 2009
rapporterades totalt endast 1 606 antal nya fall av polio.

Polio kan bryta ut igen i ett land som tidigare förklarats som poliofritt. Därför fortsätter UNICEF att prioritera poliovaccinationer i hela världen. Kampen fortsätter tills sjukdomen är helt utrotad i hela världen.

Med din hjälp kan ännu fler barn få vaccin. Stöd UNICEFs långsiktiga arbete för barn världen över. Skänk en gåva här.