Gå till innehållet
Laddar…

Haitis återuppbyggnad börjar med barnen

I dag inleds den stora givarkonferensen för Haiti i New York, där regeringsrepresentanter och experter samlas tillsammans med företrädare för organisationer och FN-organ för att planera inför återuppbyggnaden av det hårt drabbade landet. UNICEF finns på plats för att sätta fokus på barnens behov och föra fram deras åsikter.

Att ta till vara barns och ungdomars åsikter i återuppbyggnadsarbetet är något som UNICEF tagit fasta på. Inför givarkonferensen har UNICEF tillsammans med en grupp enskilda organisationer genomfört en undersökning bland över 1 000 barn och unga i åldrarna 5-14 år. Resultatet redovisas i en rapport som kommer att presenteras under konferensen idag. I rapporten framgår att barnens allra främsta önskan är att få återvända till skolan och fullfölja sin utbildning.

Redan innan katastrofen inträffade var det många barn i Haiti som inte gick i skolan – endast hälften av de yngre barnen och bland de äldre bara 18 procent av pojkarna och 21 procent av flickorna. Efter katastrofen har UNICEF upprättat tältskolor, för att barnen så snabbt som möjligt ska kunna komma tillbaka till mer normala förhållanden.

Barn och ungdomar under 15 år utgör 40 procent av landets
befolkning. Katastrofen har av UNICEF och andra organisationer
beskrivits som en barnens katastrof. UNICEF har bland annat bidragit
med mat, mediciner, tält och rent vatten till barnen.

UNICEF
vill, med utgångspunkt från rapporten, lyfta fram barnens röster under
givarkonferensen. Barnen i Haiti är inte bara mottagare av hjälp utan
representerar också en kraft som måste tas till vara. En kraft som kan
bidra på ett positivt sätt till landets framtida utveckling.

Att bygga upp landet och ge barnen en bättre
framtid kommer att ta flera år och behoven är omfattande. Mer pengar
behövs för detta återuppbyggnadsarbete.
Hjälp till att bygga upp Haiti. Skänk en gåva här.