Gå till innehållet

Jordbävning i Kina – UNICEF på plats

Minst 400 människor befaras ha dött och 10 000 kan ha skadats i gårdagens jordbävning i Quinghai-provinsen i Kina. Förödelsen är stor och antalet dödsfall förväntas stiga. UNICEF är mycket bekymrad över situationen för de drabbade och då särskilt för barnen.

Minst 400 människor befaras ha dött och 10 000 kan ha
skadats i gårdagens jordbävning i Quinghai-provinsen i Kina. Förödelsen är stor
och antalet dödsfall förväntas stiga. UNICEF är mycket bekymrad över situationen för de drabbade
och då särskilt för barnen. Skalvet inträffade när många barn befann sig i
skolan, vilket gör att man befarar att många barn dött och skadats. Det har
kommit rapporter om skolor som kollapsat.

UNICEF redo att hjälpa till

De kinesiska myndigheterna har satt igång hjälparbetet. UNICEF finns på plats i Kina och är redo att ge sitt stöd om en begäran om hjälp kommer från regeringen. Men än finns det, enligt uppgifter från UNICEF i New York, inga planer på en sådan begäran.