Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF utbildar om människohandel med barn

Antalet uppmärksammade fall av människohandel med barn i Sverige ökar i takt med tillförda resurser för spaning, utbildning etc, och ingen kan längre säga att ”detta händer inte här”. Under veckan som kommer håller UNICEF Sverige två fullsatta utbildningsseminarier i Stockholm.

Seminarierna den 20 och 21 april vänder sig främst till personal inom kommuner och myndigheter, som i sitt arbete kan möta barn och ungdomar som kan misstänkas vara utsatta för människohandel och utnyttjas på olika sätt – till exempel sexuellt, men också för att spela instrument på gatan, tigga, begå småstölder och ficktjuveri, sälja rosor etc.Utbildningen syftar till att öka kunskapen om vad man ska göra om man misstänker att ett barn är utsatt för människohandel, för att på bästa sätt ge barnet det skydd och stöd som det har rätt till. För mer information om utbildningen i Stockholm se inbjudan med program här.

Flera städer

Utbildningen i Stockholm är en av flera liknande utbildningar som UNICEF Sverige arrangerat på andra håll i landet under perioden 2009-2010. Seminarierna har anpassats utifrån situationen i den aktuella regionen, och fokus är denna gång Stockholms län. Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna och finansieras av projektmedel från regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Läs skriften Kan det vara människohandel?

Seminarierna utgår från skriften Kan det vara människohandel?, som UNICEF Sverige tagit fram tillsammans med Socialstyrelsen. Den innehåller bland annat en checklista med frågor och åtgärder som kan behöva vidtas och är tänkt som en hjälp för tjänstemän vid myndigheter, som kan komma i kontakt med barn som misstänks vara utsatta för människohandel. Läs och ladda ner Kan det vara människohandel?