Gå till innehållet
Laddar…

Barn och unga i norden rankar bloggar och sociala medier som den viktigaste kanalen för påverkan

Barn och unga i norden tycker att det är lättare att påverka samhället via bloggar och sociala medier än genom exempelvis elevråd, demonstrationer, ungdomsråd eller internationella ungdomsmöten.  Det visar en nordisk studie om barnets rättigheter, bland barn mellan 12 och 16 år, som presenteras av UNICEF. Det är också de kanaler som barnen och ungdomarna anser fungerat bäst när det gäller att vara med och bestämma. Sämst rankas lokala och regionala ungdomsråd.

Undersökningen visar också att barn och unga skulle vilja vara med och påverka mer i skolan. Exempelvis ha synpunkter på undervisningen och ha åsikter om utformning av gemensamma regler på skolan. I jämförelse med sina nordiska kompisar upplever de svenska eleverna att de har sämst möjlighet att vara med och bestämma i frågor som har med skolan att göra. Allra mest besvikna på sina möjligheter att påverka i skolan är flickorna som också är de som tycker att möjligheten att påverka just där är allra viktigast.

Utöver det visar undersökningen dessutom oroväckande tendenser kring killars inställning till fysisk bestraffning av barn. Närmare en femtedel av pojkarna tycker att barn kan bestraffas fysiskt. Endast 68 procent av de svenska pojkarna tar klart avstånd mot våld mot barn.

Sammantaget visar undersökningen att det behövs bättre kunskaper om barnkonventionen bland barn och unga i Sverige och övriga norden.

UNICEF kämpar för att göra barnkonventionen mer allmänt känd och att den ska bli en obligatorisk del av ämnet samhällskunskap i skolan alla stadier.

Läs hela rapporten Nordic Study on Child Rights to Participate!

Läs mer om vårt krav att göra barnkonventionen till en del av läroplanen här http://www.unicef.se/opinion/unicefs-paverkansarbete/vara-barnrattsfragor-i-sverige/barnkonventionen-i-laroplanen