Gå till innehållet
Laddar…

Malaria dödar två barn i minuten

UNICEF trappar nu upp kampen mot malaria i Afrika. Trots att detta idag är en sjukdom som lätt kan förhindras med impregnerade myggnät, dör fortfarande hundratusentals barn varje år i sjukdomen. Söder om Sahara så många som två barn under fem år, varje minut.

Användningen av antiinsektsimpregnerade myggnät har ökat kraftigt i Afrika under senare år, som en direkt följd av att internationell finansiering har ökat. Enligt rapporten ”World Malaria Day 2010: Afrika Update” har man lyckats att rädda över 900 000 barns liv i 35 afrikanska länder under de senaste tio åren, tack vare att människor i allt högre grad sover under impregnerade myggnät. Likväl dog 850 000 barn under fem år av malaria i dessa länder bara under 2008.

Myggnät, spray och medicin

Mellan 2004 och 2009 tiodubblades de internationella ansträngningarna för att bekämpa malaria. Kampen mot malaria sker både genom användning av myggnät och insektsmedel som sprutas direkt på ytor i miljön där människor sover. Produktionen av impregnerade myggnät femdubblades, medan produktionen av malariamedicin ökade ännu mer och blev 30 gånger större under samma period. Medicinen, som används först då infektionen har uppstått, är en effektiv men dyr åtgärd.

Stora framsteg

UNICEF arbetar genom sitt partnerskap med ”Roll Back Malaria” gjort stora framsteg i kampen mot malaria i Afrika, men så länge det fortfarande finns många barn och gravida kvinnor som dör av sjukdomen, behöver mycket mer göras. Malaria kan både förebyggas och behandlas, och investeringar i kampen mot malaria ger stor utdelning, visar rapporten.

Under 2010 är målet att distribuera 350 miljoner myggnät i de afrikanska länder, men enligt rapporten har endast 200 miljoner kommit på plats hittills. 350 miljoner nät är det antal som behövs för att täcka Afrikas behov, men endast 25 procent av den ekonomiska finansieringen som krävs är hitintills säkrad.

Fakta om malaria

  • 850 000 barn under fem år dör varje år av malaria i Afrika.
  • Malaria förekommer i 109 länder i tropiska och subtropiska områden, men främst i Afrika, söder om Sahara, där 90 procent av alla dödsfall äger rum.
  • Det viktigaste sättet att förebygga malaria är att använda impregnerade myggnät. De senaste tio åren har man lyckats att förhindra över 900 000 malariadödsfall tack vare myggnäten.
  • Under de senaste sex åren har de internationella bidragen till kampen mot malaria ökat från 0,3 miljarder dollar till 1,8 miljarder dollar. Likväl räcker bara detta för att täcka 25 procent av behovet.
  • Genom partnerskapet i” Roll Back Malaria” har UNICEF som mål att uppnå full täckning av impregnerade myggnät under 2010 i Afrika, det vill säga ett nät per två personer eller sammanlagt 350 miljoner nät.
  • Tills år 2015 är målet att minska förekomsten av malaria med två tredjedelar jämfört med år 2000.
  • I åtta länder i Afrika, har man som mål att fullständigt utrota sjukdomen.
  • Det långsiktiga målet är helt utrota malaria i världen.