Gå till innehållet
Laddar…

Vi påverkar världens beslutsfattare

Vi har inte tidigare skrivit så mycket om UNICEFs arbete med opinionsbildning här i bloggen och då det är ett mycket viktigt område inom UNICEFs verksamhet tyckte vi att det var på tiden med en liten introduktion. Lisa Ericson som jobbar med opinionsbildning för barn och unga sammanfattar det såhär:

Vi påverkar världens beslutsfattare

För att kunna förverkliga barns rättigheter och skapa varaktiga förändringar krävs inte bara direkta stödinsatser utan också lagändringar, handlingsplaner och omprioriteringar i staters budgetar. Därför är opinionsbildning en stor och viktig del av UNICEFs arbete både i Sverige och övriga världen.

I över 150 länder och territorier sitter UNICEF med vid förhandlingsborden för att övertyga regeringar och lokala politiker att satsa mer pengar på barnen, och prioritera sociala sektorer som skola och hälsovård när de beslutar om budget.

Vi lägger oss i överallt där lagar stiftas och beslut fattas. Där det behövs utvecklar vi förslag till förändringar. UNICEF granskar nationell och internationell politik utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, den så kallade barnkonventionen.

Christina Heilborn, UNICEFs barnrättsjurist

Vi påverkar även svenska beslutsfattare

I Sverige är vi med i flera råd och nätverk för att kunna påverka barnens situation i vårt eget land. De frågor som vi har valt att fokusera på här i Sverige är att barnkonventionen ska bli lag och integreras i svenska skolan samt asylsökande barns rättigheter och handel med barn. Läs mer om detta här!

Och vi vill göra barnkonventionen till lag

Trots att Sverige har förbundit sig att följa FN:s konvention om barnets rättigheter finns det brister i både lagstiftning och praxis. Sverige har idag valt den så kallade transformeringsmetoden för att införliva barnkonventionen i vår lagstiftning. Det innebär att lagar ändras och anpassas till konventionens bestämmelser. UNICEF Sverige anser att den metoden helt enkelt inte är tillräcklig för att barns rättigheter ska tas på allvar. UNICEF Sverige kräver därför att barnkonventionen inkorporeras i svensk lagstiftning och därmed görs till svensk lag. Läs mer om vårt ställningstagande!

Lisa kommer ni att höra mer av här på bloggen under bland annat Almedalsveckan då hon kommer att vara på plats och rapportera!