Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF uppmanar till ökade insatsermot barnarbete

I samband med Världsdagen mot barnarbete den 12 juni ber UNICEF om mer resurser och engagemang för att stoppa de allra värsta formerna av barnarbete. Ett av de företag som tar sitt sociala ansvar är IKEA.

UNICEF uppskattar att 150 miljoner barn världen över mellan 5 och 14 år arbetar. Detta är både en orsak till och ett resultat av fattigdom och det hotar barns utbildning och säkerhet.

– Vi vet att de millenniemål som gäller utbildning, jämlikhet, hiv och aids blir svåra att uppnå på grund av att så många barn arbetar och att det inte finns en enda policy som kan stoppa barnarbete, säger Susan Bisell, chef för UNICEFs insatser för att skydda barn mot våld och utnyttjande.

Allt fler barn arbetar i södra Afrika

Undersökningar visar att antalet barn som arbetar har minskat globalt räknat, men i Afrika söder om Sahara ser det betydligt värre ut. I genomsnitt arbetar där 1 av 4 barn, vilket är de högsta siffrorna i världen. I Asien arbetar 1 av 8 barn och i Latinamerika och Karibien 1 av 10 barn. I vissa regioner har antalet barn som både arbetar och går i skolan, ökat med så mycket som 300 procent.

Pålitliga metoder saknas

De här siffrorna kan dock vara missvisande, eftersom flyktingbarn, föräldralösa, barn som utsatts för människohandel – och framför allt flickor, ofta helt saknas i den rapportering som görs. Under konferensen mot barnarbete som ägde rum i Haag tidigare i år, åtog sig UNICEF att utveckla nya undersöknings- och datametoder som kan synliggöra problemet med barnarbete, särskilt exploateringen av flickor. Mat-, bensin- och finanskriserna har haft förödande inflytande på barns liv. Fattigdom har helt enkelt tvingat föräldrar att låta barnen bidra till familjens försörjning.

Mer pengar och socialt ansvar

UNICEF uppmanar regeringar och privata givare över hela världen att satsa pengar på utbildning och att stödja utvecklingen av nya undersökningsmetoder som omfattar alla barn i världen. Dessutom ber man företag att utnyttja sitt inflytande när det gäller socialt ansvar, för att försäkra att barns rättigheter tillgodoses i hela tillverkningskedjan.

IKEA har kämpat mot barnarbete i tio år

Ett av de företag som tagit sitt ansvar är IKEA som nyligen utökat sitt stöd till UNICEF med 422 miljoner kronor . Dessa pengar går till ett projekt i Indien för att minska barnadödligheten och förbättra hälsosituationen för kvinnor och barn i några av landets mest fattiga och utsatta regioner.

Över 80 000 barn har fått utbildning

IKEA Foundation är sedan 10 år
tillbaka UNICEFs största företagspartner och ger totalt 1,6 miljarder
kronor mellan åren 2000 och 2015. Tillsammans med den indiska
regeringen arbetar man för att minska de bakomliggande orsakerna till
att så många barn i regionen arbetar inom mattproduktionen och även
inom bomullsodlingen. Hittills har samarbetet med IKEA bland annat
resulterat i att över 80 000 barn har fått den utbildning som de annars
hade gått miste om.

– Det är inte ovanligt att barn missar
flera månaders skolundervisning på grund av att de är ute på fälten och
plockar bomull eller rensar ogräs, säger Marianne Barner, chef för
IKEAS Foundation. Efteråt blir det svårt för dem att hinna ikapp
och många hoppar helt enkelt av skolan för att de saknar stöd och
motivation. Därför är vårt fokus på att förebygga barnarbete så viktigt
för oss. Att förbättra kvaliteten på undervisningen till exempel,
skapar en förändring som gagnar flera generationer.

Läs mer om hur IKEA stödjer UNICEFs arbete för barns rättigheter.

Du kan också vara med och stödja UNICEFs arbete för barn runt om i världen. Gör en insats idag.