Gå till innehållet

UNICEF-CHEFEN PÅ SVERIGEBESÖK

Den nye Unicef-chefen Anthony Lake besökte Sverige på torsdagen och träffade biståndsminister Gunilla Carlsson.Han betonade vikten av att man nu satsar på världens allra fattigaste barn, när millenniemålen ska försöka uppnås.

FN:s millenniemål är högaktuella och föremål för diskussioner inför toppmötet om millenniemålen i september. Anthony Lake menar att strategin måste vara glasklar:

– Vi måste koncentrera oss på de barn som tillhör den allra fattigaste femtedelen, och deras rättigheter. Det är både en moralisk och praktisk fråga. När man satsar på de allra fattigaste får det allra störst genomslag.
Anthony Lake framhöll särskilt flickors utbildning som ett sätt att vända utvecklingen i rätt riktning. Han betonade också att Unicefs arbete för barn, också alltid måste inkludera kvinnorna.

– För att kunna rädda barns liv, måste vi också rädda kvinnors liv, förklarade Lake vid Sverige-besöket.