Gå till innehållet

Företag uppmanas att främja barns rättigheter

Sätt barnens rättigheter i främsta rummet och ta ansvar! Det uppmanade UNICEF, Rädda Barnen och FN:s nätverk för socialt ansvar, Global Compact, när världens företagsledare möttes i FN, New York, under midsommarhelgen.

De tre organisationerna vill att företagsledare ska arbeta tillsammans med dem och utveckla riktlinjer för att undvika de negativa effekter som företags verksamhet kan ha på barn.

Varje dag utnyttjas miljoner barn som billig arbetskraft världen över. Trots att kampanjer för att få bort barnarbete och andra kränkningar av barns rättigheter inte är något nytt, finns ännu inga enkla globala riktlinjer som gör att företag kan förbättra sin verksamhet.

– Att skydda barns rättigheter är ett ansvar som kräver engagemang från alla, i varje sektor. Det nya partnerskapet kommer att bidra till att skydda utsatta barn världen över, säger Anthony Lake, UNICEFs högsta chef.

Riktlinjerna ska baseras på barnkonventionen och förhoppningen är att de ska vara klara under nästa år. Här kan du läsa UNICEFs, Rädda Barnens och FN:s Global Compacts uttalande om riktlinjerna.