Gå till innehållet

Almedalen och seminariet: Barnkonventionen som lag?

UNICEFs panel om barnkonventionen som lag pågår just nu i Almedalen.

Representanter från Migrationsverket, olika politiska partier och BO debatterar och intresset är stort – gräsmattan utanför lokalen är full av folk som inte fick plats i lokalen. Trycket på politikerna att ta ställning för starkare rättigheter för barn ökar!

Fredrik Malmberg, Mikael Ribbenvik och Monica Green på seminariet barnkonventionen som lag?

Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen, Mikael Ribbenvik, rättschef Migrationsverket och Monica Green (S). Monica Green har just fått frågan från publiken om varför de tvekar nu när de som arbetar med barns rättigheter är överens?

Citat från dagen:

– ”Sedan den här debatten om att göra barnkonventionen till lag drog igång har trycket på politiker och myndigheter att ta barnkonventionen på allvar ökat mycket.” /Fredrik Malmberg, Barnombudsman

– ”Som politiker känner vi definitivt av trycket i den här frågan eftersom det ställer frågan om barns rättigheter på sin spets. Det bli en ”droppen som urholkar stenen”-effekt när UNICEF lyfter frågan i olika sammanhang, såsom debatter som denna.” /Monica Green, (S)

-”Det har varit en bra konkret fråga för oss politiker att ta ställning till. UNICEF har verkligen lyckats bra med att driva frågan framåt och det har påverkat vårt ställningstagande för barnkonventionen som lag.” /Desiree Pethrus Engström, (KD)

-”Fler och fler partier ställer sig bakom vårt krav att göra barnkonventionen till lag. Nu är det bara S, M och C vi väntar på.” /Christina Heilborn, barnrättsjurist, UNICEF

/ Lisa Ericson, UNICEF