Gå till innehållet
Laddar…

Sex månader efter katastrofen – akuta insatser behövs fortfarande

Jordbävningen på Haiti drabbade landets mest befolkningstäta område, tog urskillningslöst livet av över 220 000 människor, skadade 300 000 personer och gjorde över 2 miljoner hemlösa. Idag publicerar UNICEF en rapport om hjälparbetet under de första sex månaderna efter katastrofen och konstaterar att den humanitära krissituationen är långt ifrån över.

Det såg ut som en bombräd hade slagit ner i Haitis huvudstad
Port-au-Prince efter jordbävningen. Överallt fanns skadade människor. Men
redan innan naturkatastrofen var Haiti ett hårt drabbat land.
Majoriteten av befolkningen levde med fattigdom, våld, dålig
infrastruktur och usla sanitära förhållanden. Det är den främsta
orsaken till att 1,6 miljoner människor fortfarande inte har någonstans
att ta vägen och därför bor i överbelastade läger. 

Barnen i de
tillfälliga lägren riskerar i högre utsträckning än andra barn att bli
misshandlade och utnyttjade. De löper också högre risk att bli smittade
av sjukdomar som florerar där människor bor tätt inpå varandra.

Läs och ladda ner UNICEFs rapport om hjälparbetet här (på engelska).

Vad gör UNICEF?

UNICEFs
prioritet vid katastrofarbete är alltid att säkra barns överlevnad,
utveckling och skydd. Hjälparbetet på Haiti under det gångna halvåret
har bidragit till att förhindra
en befarad undernäringskris och motverkat utbrott av omfattande sjukdomsepidemier.
Här följer några exempel på UNICEFs insatser i de jordbävningsdrabbade
områdena.

Vatten och hygien

 • Tillsammans med
  samarbetspartners distribuerar UNICEF dagligen 1,66 miljoner liter
  vatten, vilket gör att 333 000 människor nås av rent vatten och kan
  använda minst fem liter vatten om dagen.
 • Totalt når UNICEF 1,4
  miljoner människor med en kombination av stödinsatser för rent vatten
  och sanitet, till exempel genom att bygga toaletter i lägren och dela
  ut tvål, tvättmedel, toalettpapper, bindor, tandborstar och tandkräm.

Hälsa

 • Över 275 000 barn i 727 olika läger har fått vaccinationer mot farliga sjukdomar.
 • Mediciner
  mot vanliga sjukdomar som diarré och lunginflammation har delats ut för
  att täcka behoven hos 1,7 miljoner människor under tre månader. 

Näring 

 • 2000 svårt undernärda barn har fått medicinsk behandling och näringstillskott.
 • Över 186 000 barn mellan nio månader och 7 år har fått A-vitamin tillskott.

Utbildning

 • Totalt
  har över 1 miljon skolbarn och över 55 000 lärare fått hjälp i form av
  tillfälliga lärocentrum, skoltält, leveranser av skolmaterial och
  lärarutbildningar.

Skydd mot utsatthet och exploatering

 • 225
  barnvänliga UNICEF-stödda centrum ger över 62 800 barn runt om
  Port-au-Prince en trygg plats att leka på och där finns även utbildad
  personal som kan ge psykologiskt stöd och hjälpa barnen att bearbeta traumatiska upplevelser.
 • UNICEF hjälper till att
  identifiera barn som har kommit ifrån eller förlorat sina föräldrar. I
  slutet av juni hade över 2000 barn registrerats som ensamma i lägren,
  337 barn har kunnat återförenas med sina föräldrar.
 • Tillsammans med lokala organisationer har UNICEF undersökt över 6000 misstänkta fall av människohandel med barn.

Hjälparbetet måste fortsätta

För
att barns liv ska kunna räddas och livet bli tryggare och bättre måste
de pågående hjälpinsatserna fortsätta med samma intensitet.

Alltför
många barn och kvinnor lever fortfarande under oacceptabla
förhållanden, utan ordentlig tillgång till rent dricksvatten och
toaletter.

Alltför många spädbarn och barn under fem år är inte
vaccinerade mot livsfarliga sjukdomar.

Alltför många barn går inte i
skolan och riskerar att bli utsatta för sexuell exploatering och
människohandel.

Alltför många ungdomar ser sin chans till en
sysselsättning och försörjning gå förlorad. 

Att bygga upp
infrastrukturen och ett tryggare samhälle är ett arbete som kommer att
ta decennier. Hjälp oss att bygga upp Haiti. Skänk en gåva här.

Se en video om hjälparbetet (på engelska):