Gå till innehållet
Laddar…

Miljoner människor drabbade av översvämning i Pakistan

UNICEF sänder katastrofhjälp till miljontals människor som drabbats av svåra översvämningar i nordvästra Pakistan. Översvämningarna sägs vara de värsta i regionen på 80 år och har hittills drabbat nära 4 miljoner, av vilka 1,4 miljoner är barn.

– Det största hotet är utbrott av vattenburna sjukdomar som diarré och kolera, vilket för barn kan vara dödligt. Vi har redan fått rapporter om diarréer bland barn. Det som behövs omgående är mat, vatten, hälsoartiklar, högenergikex, kläder och vaccin. Vi har redan levererat katastrofhjälp och kommer fortsätta flyga in mer under de närmaste dagarna för att kunna rädda liv, säger Martin Mogwanja, UNICEFs chef i Pakistan.

Dricksvattnet förstört

Översvämningarna har orsakat omfattande förstörelse av infrastrukturen i regionen. Vägar ligger under vatten, broar har sköljts bort och elledningar har fallit. Sjukhus, skolor och vattenreningssystem har tagit skada.

I ett distrikt rapporterar UNICEF att 80 procent av alla
dricksbrunnar har förstörts. Många familjer har sökt skydd i skolor och
andra byggnader som ligger på höjder.

Hjälp med återuppbyggnad också nödvändig


Skördar har också blivit förstörda och boskap har dött. Det här är en
jordbruksbygd och människor lever av vad som produceras lokalt, så det
här leder till matbrist både nu och saboterar vinterns matförråd. Vi
måste först ge människor akut katastrofhjälp och sedan hjälpa till med
uppbyggnaden av de drabbade områdena, säger Martin Mogwanja.

Vad gör UNICEF?

Hittills
har UNICEF distribuerat vattentankers, högenergikex och hygienkit. Vi
har reparerat 73 brunnar som ger 800 000 människor vatten och gett stöd
till 24 tillfälliga vårdmottagningar, som kommer kunna användas av
uppskattningsvis 1 miljoner människor. 

Hjälp barn i krig och katastrofer. Ge ett bidrag här eller skänk 50 kronor genom att SMS:a LIV till 72 900!

Om UNICEF

UNICEF
finns på plats i over 150 länder och territorier för att hjälpa barn
överleva och utvecklas, från de första dagarna och genom tonåren.

Vi är
världens största leverantör av vaccin i utvecklingsländerna. Vi ser
till att barn får hälsa och näring, rent vatten och sanitet, en bra
grundutbildning för alla flickor och pojkar, och att barn skyddas från
våld, exploatering och hiv/aids.

UNICEF är ett fristående FN-organ och
är därmed helt beroende av frivilliga bidrag från privatpersoner,
företag, fonder och regeringar.