Gå till innehållet
Laddar…

Sex miljoner barn drabbade av översvämningarna i Pakistan

Det häftiga regnovädret förväntas fortsätta under de kommande dagarna och situationen blir allt värre. Av de cirka 14 miljoner människor som hittills drabbats är 6 miljoner barn och siffran stiger för varje dag. UNICEF ser till att kvinnor och barn prioriteras. Förödelsen är enorm och mer pengar behövs.

Siffrorna är hämtade från FN:s senaste beräkningar som gjorts
tillsammans med de regionala myndigheterna i Baluchistan, Khyber-Pakhtunkhwa och Punjab.

  Situationen kommer
förmodligen bli ännu värre, innan det vänder och börjar bli bättre. Vi
arbetar för fullt för att möta de mest akuta behoven hos den drabbade
befolkningen, säger Martin Mogwanja, chef för UNICEF i Pakistan och
samordnare för allt humanitärt bistånd i landet.

Fördämningar brister

Översvämningarna
som är orsakade av att vattnet i floden Indus svämmat över har nu nått
Sindh-provinsen, som ligger i landets södra delar och hundratals byar
har översvämmats. Den skyddande flodfördämningen vid Torhi, nära Sukkur
i provinsens norra delar, har brustit och ytterligare fördämningar och
vallar riskerar att brista.


Trots att tillförlitliga beräkningar ännu inte är tillgängliga är vi
säkra på att hundratusentals, om inte miljontals människor påverkas i
denna provins, säger Dennis Bruhn, en av FNs
katastrofhanteringsexperter som kom till Sindh häromdagen.

Regnet fortsätter

Enligt
väderprognoser kommer kraftiga regn fortsätta att falla i Sindh under
de kommande dagarna. Innan regnet avtar, kommer det att vara nästan
omöjligt att nå vissa av de värst drabbade områdena för bedömning och
genomförande av stödinsatser.

UNICEF
är särskilt oroade över behoven hos de 600 000 människor, som
fortfarande är helt avskurna i norra Khyber Pakhtunkhwa, i synnerhet
som helikopterleveranser inte varit möjliga under de senaste dagarna på
grund av dåligt väder. Det är just provinsen Khyber Pakhtunkhwa,som
hittills är värst drabbat av de katastrofala översvämningarna. Där har
uppskattningsvis 3,9 miljoner personer berörts, varav 1,5 miljon har
förlorat sina hem och är hemlösa.

UNICEF samordnar hjälpinsatserna

UNICEF fungerar som
samordnare för humanitära insatser i landet och stödjer nu den
pakistanska regeringens ansträngningar att hjälpa de drabbade. Fokus
just nu är att återställa vattenförsörjningen i de
översvämningsdrabbade områdena. Vattenburna sjukdomar kan vara dödliga
för små barn. UNICEF samarbetar med andra hjälporganisationer för att
förhindra spridning av kolera, diarré och andra sjukdomar som sprids
snabbt när människor inte har tillgång till rent vatten.

Hushåll
med kvinnor och barn är prioriterade när det gäller leveransen av rent
vatten och andra livsviktiga tjänster. Hittills har omkring 700 000
människor i Khyber Pakhtunkhwa provinsen åter fått tillgång till säkert
dricksvatten genom lastbilstransporter av rent vatten och restaurering
av 91 brunnar. Vattenfilter, tvål, hinkar och vattendunkar har också
delats ut till behövande familjer.

För att förebygga att
vattenburna sjukdomar sprids jobbar UNICEF och dess samarbetspartners
med att sprida information i alla kanaler som står till buds och man
använder bland annat radio, tidningar, foldrar, broschyrer, banners och
tillkännagivanden i moskéer för att kunna nå ut med sitt budskap.

Ekonomiska hjälpbehovet enormt

Trots att det i nuläget är omöjligt att beräkna hela omfattningen av hjälpinsatsbehoven kan man redan idag se att det förväntade beloppet som krävs under de kommande månaderna kommer att ligga på hundratals miljoner dollar. Behoven som nu uppstår av de katastrofala översvämningarna går att likna vid dem som följde efter jordbävningen som drabbade landet 2005.

Med så mycket förstörelse av jordbruksmark och infrastruktur, kommer hundratals miljoner dollar att krävas för att under ett långsiktigt perspektiv åter kunna ge människor möjligheten att försörja sig och få tillgång till ett fungerade sjukvårdssystem.

UNICEF vädjar nu att få $ 47 300 000 för att finansiera de
hjälpinsatser som krävs för att kunna möta de omedelbara behoven hos
den drabbade befolkningen i nordvästra Pakistan.

 Hjälp barnen i Pakistan. Skänk en gåva här.