Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF Sverige skickar 1,5 miljoner kronor till översvämningsdrabbade barn i Pakistan

UNICEF Sverige har startat en katastrofinsamling och intensifierar nu arbetet för att kunna bidra med ännu mer hjälp till de barn som drabbats av översvämningarna i Pakistan. Enligt FN:s beräkningar är sex miljoner barn påverkade av naturkatastrofen.

Barnen behöver rent vatten, sanitet, mat och mediciner och en möjlighet att få tak över huvudet. Diarrésjukdomar utgör det största hotet mot barn som drabbats av katastrofen och för barn som lever i läger är risken att drabbas av mässling ett stort hot.

Över 3 000 barn har hittills vaccinerats mot mässlingen och UNICEF förser över 800 000 människor med rent dricksvatten. Vattenreningstabletter, hinkar, socker-saltlösning och hygienartiklar hör till de förnödenheter som delas ut.

Pakistan upplever den värsta översvämningen på mer än 80 år och den långsiktiga återuppbyggnaden kommer att ta tid eftersom skadorna på infrastrukturen är omfattande. Vägar står under vatten, broar har spolats bort och elektriciteten är utslagen, Sjukhus, skolor och vattensystem har förstörts. Skördar och boskap har gått förlorade vilket är förödande i ett område som är helt dominerat av jordbruk.

Hjälpbehovet är mycket stort och förväntas öka. UNICEF vädjar om 47 miljoner dollar, men har ännu bara fått in en bråkdel av den summan.

Insamlingen sker via plusgiro 90 20 01-7, via bankgiro 902-0017 (märk talongen ”Pakistan”) eller via www.unicef.se. Genom att sms:a LIV till 72900 skänker man 50 kronor. Skänk en gåva här.

För ytterligare information kontakta Ingeborg Ekblom, informationschef UNICEF Sverige på 08-692 25 16 eller 0709-95 59 16.