Gå till innehållet

Stoppa det sexuella våldet i Kongo-Kinshasa!

Efter att den senaste gruppvåldtäkten på minst 179 kvinnor och flickor i östra Kongo-Kinshasa uppdagats, uppmanar nu UNICEFs högsta chef, Anthony Lake, alla stridande parter att sluta använda sexuellt våld som vapen.

Fruktansvärda brott mot de mänskliga rättigheterna, inklusive våldtäkt och sexuellt våld används systematiskt i konflikten i östra Kongo-Kinshasa. Enligt UNICEF sökte över arton tusen personer som överlevt sexuellt våld hjälp förra året, inklusive de knappt tolv tusen som fått akut medicinskt stöd. Det är dock mycket troligt att många fler har blivit utsatta.

Förövarna måste ställas inför rätta

Det lidande som orsakas av sexuellt våld slutar inte med själva brottet. Många överlevande bär på fysiska och psykiska men för resten av livet. Sexuellt våld har också en stor inverkan på familjer, grupper och hela samhället, och förstärker en redan rådande våldskultur.

– Sexuellt våld är en del av den internationella brottsligheten och alla förövare måste ställas inför rätta. Straffrihet måste upphöra, säger Anthony Lake.

UNICEF finns sedan länge på plats i Kongo-Kinshasa och arbetar på olika sätt för att förebygga våld och stödja de flickor och kvinnor som utsätts. Stöd vårt arbete för barn i krigs- och katastrofområden världen över. Skänk en gåva här.