Gå till innehållet
Laddar…

Veckans arkivfoto: Kongo 2008 – Jeanne ger husrum åt 12 flyktingar

Kongo 2008, en mamma och hennes barn

Kongo 2008, en mamma och hennes barn

Kongo, 14 december 2008

Jeanne Kahindo står utanför sitt hem i Goma, huvudstad i Norra Kivu-provinsen, med sin baby i famnen. Hennes andra barn och 12 flyktingar, som sökt skydd hemma hos henne, syns i bakgrunden.
– De led i regnet, det var därför jag erbjöd dem att komma in, berättar Jeanne. Alla har de flytt från byn Kibumba, ungefär 40 kilometer bort, och har nu levt med henne i två månader och delat på den mat som de kommer över.

Endast cirka 30 procent av fördrivna i Kongo lever i organiserade läger, övriga har sökt skydd i skolor, kyrkor eller hos värdfamiljer.

De pågående striderna mellan regeringen och rebellstyrkor i östra Norra Kivu-provinsen utgör ett stort hot mot lokalbefolkningen och hindrar hjälpinsatser. Mer än 250.000 människor är på flyende fot och över 1 miljon människor har fördrivits från sina hemtrakter,  en del av dem över gränserna till Uganda och Rwanda. Undernäring och hygien-relaterade sjukdomar, särskilt diarré och kolera, ökar. Många barn rekryteras till väpnade grupper  och hundratals andra har skilts från sina familjer när de flytt våldet.UNICEF kräver ett upphörande av striderna och rekrytering av barnsoldater.

UNICEF arbetar också bland annat med att tillhandahålla rent vatten till flyktinglägren, bygga latriner för att förhindra sjukdomsutbrott, leverera förnödenheter till hälsocenter, vaccinera mot mässling och med att stödja arbetet med  att återförena barn skiljs från sina familjer.

Sedan 1998 har uppskattningsvis 5 miljoner kongoleser, varav hälften barn, dött av konflikt-relaterade orsaker.  Bland annat sjukdomar. Man beräknar dessutom att ytterligare 1.200 personer dör varje dag av dessa orsaker. Medellivslängden i landet är 46 år och 4 miljoner barn är föräldralösa.