Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF arrangerar nationell konferens om människohandel i Sverige

Över 100 chefer och andra nyckelpersoner inom kommunernas socialtjänst samt inom myndigheter som till exempel polisen och Migrationsverket, möts idag den 31 augusti när UNICEF Sverige arrangerar en nationell konferens om människohandel med barn.

Statsrådet Maria Larsson talar inledningsvis tillsammans med UNICEF Sveriges ordförande Birgitta Dahl. Senare under dagen berättar Kristina Misiniene från Litauen om sitt arbete med barn som fallit offer för människohandel.

Bred utbildningssatsning

Konferensen avslutar den utbildningssatsning om människohandel med barn som UNICEF Sverige bedrivit under 2009-2010, med medel från regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Runtom i landet har UNICEF anordnat seminarier för personal på handläggarnivå inom socialtjänst, polis, Migrationsverket och andra grupper som på olika sätt kan komma i kontakt med barn som utsatts för människohandel för olika ändamål.

Fler ärenden om handel med barn i Sverige

Sedan regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel presenterades 2008 och berörda myndigheter fick resurser för spaning och utbildning, har antalet uppmärksammade fall av barn som utsatts för människohandel i olika syften – exempelvis stjäla, tigga, sälja sex – ökat.

Vad händer med de utsatta barnen när handlingsplanens insatser och aktiviteter avslutas i december 2010? Det är en av flera viktiga frågeställningar som lyfts under seminariet.

Konferensen är fullsatt med 135 deltagare. Här hittar du programmet.

Reviderad version av skriften ”Kan det vara människohandel?”

Utbildningen
har utgått från skriften ”Kan det vara människohandel?” som UNICEF
Sverige och Socialstyrelsen tillsammans tog fram 2008. I samband med konferensen lanseras en ny lätt reviderad version av skriften – till följd av
en ändring (1 juli 2010) i lagen om människohandel. 

”Kan
det vara människohandel?” innehåller bland annat en checklista med
frågor och åtgärder som kan behöva vidtas och är tänkt som en hjälp för
tjänstemän vid myndigheter, som kan komma i kontakt med barn som
misstänks vara utsatta för människohandel.

Läs och ladda ner skriften ”Kan det vara människohandel?”

Skriften kan beställas kostnadsfritt i UNICEFs webbutik.