Gå till innehållet
Laddar…

Mödradödligheten minskar för långsamt

Antalet kvinnor som dör på grund av komplikationer undergraviditet och förlossning har minskat med 34 procent mellan år 1990och 2008, men fortfarande dör 1 000 kvinnor varje dag. Mödradödlighetenminskar för långsamt för att millenniemålen ska uppnås. Detta visar enny rapport ”Trends in maternal mortality” som presenteras idag.

Världshälsoorganisationen (WHO), UNICEF, FN:s befolkningsfond (UNFPA) och Världsbanken har tagit fram den nya rapporten ”Trends in maternal mortality” som visar de senaste beräkningarna av mödradödligheten i världen. År 1990 dog 546 000 kvinnor i samband med graviditet och förlossning jämfört med 358 000 år 2008.

Trots framstegen är dessa siffror inte tillräckliga. Minskningen med 34 procent innebär en årlig minskning med 2,3 procent, vilket är mindre än hälften av vad som krävs för att uppnå millenniemålet – att minska mödradödligheten med 75 procent mellan 1990 och 2015. Detta skulle kräva en årlig minskning med 5,5 procent.

1 000 kvinnor dör varje dag

De fyra främsta orsakerna till att gravida och nyblivna mammor dör är förblödning efter förlossningen, infektioner, osäker abort och högt blodtryck. År 2008 dog 1000 kvinnor varje dag på grund av dessa komplikationer, varav 570 i Afrika söder om Sahara, 300 i Asien och 5 i höginkomstländer. En kvinna i ett låginkomstland löper 36 gånger högre risk att dö i förlossningskomplikationer jämfört med en kvinna i ett höginkomstland.

– Om vi ska uppnå det globala målet att förbättra mödrahälsovården och rädda kvinnors liv, måste vi göra ännu mer för att nå ut till de mest utsatta, säger Anthony Lake, UNICEF:s högsta chef. Det innebär att vi måste nå kvinnor ute på landsbygden och i fattiga familjer, kvinnor från etniska minoritetsgrupper och ursprungsbefolkningar.

Ännu bättre hälsovård krävs

Den nya rapporten visar att det är möjligt att rädda många fler kvinnors liv. Mödradödligheten har minskat tack vare att länder har ökat sina insatser för att utbilda fler barnmorskor och förbättra sjukhus och vårdcentraler – men det räcker inte. Ännu mer pengar måste investeras i hälsosystem och kvalitet i vården.

WHO, UNICEF, UNFPA och Världsbanken fokuserar på att stödja de länder som har störst mödradödlighet och hjälpa regeringar att utveckla och justera sin nationella hälsoplan för att skynda på förbättringen hälsa hos mammor och nyfödda barn.

Här kan du ladda ner rapporten ”Trends in maternal mortality”.