Gå till innehållet
Laddar…

Barnadödligheten minskar, men fortfarande dör alldeles för många barn

Nyasiffror från UNICEF, som presenteras i en rapport idag, visar attbarnadödligheten sjunkit med en tredjedel mellan 1990 och 2009. Menfortfarande dör 22 000 små barn varje dag av sjukdomar som går attförebygga –och världens länder måste öka sina insatser för att uppnå millenniemålen.

Enligt UNICEFs beräkningar har antalet barn som dör innan de fyller fem minskat från 12,4 miljoner per år till 8,1 miljoner per år mellan år 1990 och 2009. Antalet barn som dör innan de fyller fem har minskat från 89 dödsfall per 1000 till 60 år 2009.

Ökade insatser krävs

Den goda nyheten som dessa nya siffror avslöjar är att 12 000 färre barn dör varje dag jämfört med 1990. Men att 22 000 barn fortfarande dör varje dag i sjukdomar som går att förebygga är en tragedi som kräver ökade insatser av världens länder. 70 procent av dessa dödsfall sker under barnets första år.

Trots att barnadödligheten har minskat i snabbare takt mellan 2000-2009
jämfört med det föregående decenniet, går utvecklingen inte
tillräckligt snabbt för att världen ska uppnå FN:s millenniemål som
innebär att barnadödligheten ska minska globalt med två tredjedelar
mellan 1990 och 2015.

Högst barnadödlighet i södra Afrika

Den högsta barnadödligheten har länderna i Afrika söder om Sahara där ett av åtta barn dör innan de fyller fem. Barnadödligheten är där nästan 20 gånger högre än i den rikare delen av världen där genomsnittet ligger på ett av 167 barn. Sydasien har den näst högsta andelen – där dör ett av 14 barn innan de fyller fem. Barnadödligheten är i stor utsträckning koncentrerad till några få länder. Omkring hälften av alla dödsfall inträffade i fem länder: Indien, Nigeria Demokratiska republiken Kongo, Pakistan och Kina.

Omfattande rapport

De nya siffrorna är resultatet från en omfattande faktainsamling och analys som skett av experter i demografi och hälsa från UNICEF, WHO, Världsbanken, FNs befolkningsfond och en rad stora akademiska institutioner.

Här kan du ladda ner UNICEFs rapport Levels and Trends in Child Mortality