Gå till innehållet
Laddar…

Palestinska barn berövas rätten till utbildning

I Gaza och Västbanken börjar nu över en miljon skolbarn ett nytt läsår. Många av dem har en lång farlig väg till skolan och måste trängas i överfulla trasiga klassrum med mycket låg standard. UNICEF uppmanar Israels regering att se till att alla palestinska barn får den undervisning som de har rätt till enligt barnkonventionen.

Skolundervisningen i de ockuperade palestinska områdena är i
mycket dåligt skick. I östra Jerusalem saknas 1 000 klassrum och många
skolbarn riskerar att inte alls kunna gå i skolan. I Gaza förstördes
många skolor under de israeliska bombningarna under årsskiftet
2008/2009. Där tvingas nu de flesta skolorna undervisa i två skift, för
att alla barn ska få plats. Över 80 procent av skadorna på skolorna i
Gaza är fortfarande inte reparerade.

Värst i Västbanken

Västbanken är uppdelad i tre områden, varav Area C fortfarande fullt ut kontrolleras av de israeliska myndigheterna. Här är skolsituationen allra värst. Det finns alldeles för få skolor och barnen tvingas gå långa farliga vägar genom osäkra områden där de riskerar obehagliga möten med israeliska soldater och bosättare. 10 000 av skolbarnen undervisas i tält, husvagnar och hyddor.

Vatten och toaletter saknas

Över en tredjedel av skolorna i Area C saknar grundläggande standard när det gäller säkerhet, rent vatten och toaletter. Många av skolorna riskerar dessutom att rivas av de israeliska myndigheterna och kommer förmodligen inte att kunna byggas upp igen på grund av de stränga reglerna för bygglov.

– Barn måste ha en säker och obegränsad tillgång till utbildning, och skolorna måste kunna erbjuda en trygg och lämplig studiemiljö, säger Jean Gough som är UNICEFs chef i Gaza och Västbanken. Alla barn har rätt att lära och utvecklas i en miljö där deras hälsa och trygghet prioriteras.

Israels regering måste ta sitt ansvar

UNICEF, UNRWA (FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar) och de palestinska skolmyndigheterna arbetar tillsammans för att förbättra tryggheten och standarden i alla skolor i Gaza och Västbanken. Tillsammans uppmanar man nu Israels regering att se till att alla palestinska barn får tillgång till utbildning, vilket är en skyldighet enligt barnkonventionen. Israel uppmanas också att omedelbart upphöra att riva skolor och att skicka ut rivningsorder.

Att underlätta de hjälpinsatser som pågår för att renovera och bygga skolor är det första nödvändiga steget för att tillgodose barns rätt till utbildning i Gaza och Västbanken.

Stöd UNICEFs arbete för barns rättigheter. Skänk en gåva här.