Gå till innehållet
Laddar…

Veckans arkivbild, Etiopien 2009: Kvinnlig könsstympning bekämpas genom att höja medvetandet kring farorna

En etiopisk kvinna, med sin lilla dotter på ryggen. Bilden är tagen i hennes hem i Jequasheme Village.

Etiopien, november 2009

Kvinnlig könsstympning fortsätter att minska i takt med att myndigheter och internationella organisationer uppmuntrar samhällen till att överge denna skadliga tradition. Uppskattningsvis tre miljoner flickor i Afrika könsstympas dock fortfarande varje år. Ingreppet kan orsaka infektion, kronisk smärta, komplikationer under graviditet och förlossning och ökad risk för spädbarnsdöd.

Heltäckande utbildningsprogram som engagerar lokala samhällen, kvinnor som ledare, börjar dock ge effekt. Programmen fokuserar på hälsofrågor, däribland hiv/aids, familjeplanering och skadliga traditionella sedvänjor, såsom könsstympning. Samtidigt erbjuder de ett forum för deltagarna att gemensamt hitta lösningar på problemen. Med respekt för deltagarnas kultur och åsikter och med förståelse för att verklig förändring tar tid, har programmen sakta men säkert börjat leda till att allt fler nu förkastar kvinnlig könsstympning och andra skadliga metoder.

Etiopien är ett av de länder i världen med högst förekomst av könsstympning. Programmen har dock lett till att 70 distrikt börjat se över lagar som kriminaliserar könsstympning och fyra av landets distrikt har åtagit sig att helt överge traditionen.

UNICEF, med stöd av Europeiska kommissionen, samarbetar med lokala frivilligorganisationer som Rohi-Weddu Pastoral Women Development Organization. Rohi-Weddu, som betyder ”rädda liv” på språket  Afarigna. Tillsammans arbetar vi för att skapa medvetenhet om skadliga traditioner och med att främja utbildning för kvinnor i Afar-regionen. UNICEF stödjer också the Ethiopian Nurse Midwife Association and the Health Extension Workers som integrerar frångåendet av könsstympning med den befintliga barn- och mödravården.

Globalt sett ser vi nu att program med fokus på att få till stånd förändringar i folks medvetande leder till att hela samhällen börjar överge förfaranden som skadar flickor och kvinnor. Däribland könsstympning, barnäktenskap, våld i hemmet och olika hinder för flickors utbildning.

Vill du läsa mer om könsstympning kan du göra det på unicef.se!