Gå till innehållet

Bokmässan: Seminariet 5 år kvar – hinner vi halvera fattigdomen?

Flera hundra personer besökte nu på förmiddagen seminariet ” Fem år kvar- hinner vi halvera fattigdomen” som UNICEF arrangerade tillsammans med UNIFEM, FN-förbundet, UNDP, Unesco-rådet, Sida och UD. Seminariet handlade om  FNs åtta millenniemål och hur vi ska lyckas  att halvera fattigdomen till år 2015.

Mest applåder fick Carolina Klüft, ambassadör för FN-förbundet, då hon myntade begreppet 8-kamp. Man måste se kampen för att nå millenniemålen på samma sätt som när man som idrottsman tävlar inom 7-kamp.

– Ska man vinna kampen måste man vara bra i alla grenar! Det går inte att prioritera bort något av de åtta målen.

Panelen bestod förutom Carolina Klüft av Margareta Winberg, ordf. UNIFEM, Lars-Göran Engfeldt, före detta miljöambassadör, Charlotte Petri Gornitzka, vikarierande generaldirektör, SIDA och Staffan Landin, föreläsare och skribent i utvecklingsfrågor.

Det krävs nu krafttag för att uppnå målen, det är idag bara  mål  1 om att halvera fattigdomen, som man säkert vet att världen klarar av. Alla i panelen var dock eniga om att millenniemålen är oerhört viktiga eftersom man först nu efter att satt upp målen kan mäta hur läget i världen ser ut, och vilka åtgärder som måste till.

I veckan avslutades ett toppmöte i New York där millenniemålen diskuterade bland världens ledare. Ett tydligt budskap från mötet var att barnen och kvinnorna måste komma först.

Och nu måste alla världens länder sätta millenniemålen högst upp på agendan om målen ska nås.

– Läget är så akut. 22 000 antal barn dör varje dag, VARJE DAG. Vi måste öka biståndet och ge mer resurser till skola, barn och kvinnor, avslutade Staffan Landin.

Delar av panelen på seminariet: Fem år kvar - Hinner vi halvera fattigdomen ?

UNICEFs monter på bokmässan i bakgrunden

Vi kommer att hålla fler seminarier under helgen om ensamkommande flyktingbarn, människohandel och könsstympning – se program för seminarierna här!