Gå till innehållet
Laddar…

Millenietoppmötet i New York är avslutat – 40 miljarder dollar skall satsas på att minska barn- & mödradödligheten

Under millennietoppmötet i FN i New York den 20-23 september kom världens ledare fram till att kvinnors och barns hälsa är avgörande för att de åtta millenniemålen ska uppnås till år 2015. Därför kommer man nu att satsa extra mycket för att minska barna- och mödradödligheten i världen. Som Världsförälder är du redan med och kämpar för barns hälsa världen över, som till exempel i Sierra Leone som är ett av de länder som har högst mödra- och barnadödlighet i världen. Tack vare påtryckningar från UNICEF inför nu landets regering en ny policy som ger mammor och barn gratis hälsovård och medicin.

Haiti 2010: En mamma med sitt lilla barn

22 000 barn dör varje dag

För fyra år sedan dog 25.500 barn varje dag från orsaker som skulle förebyggas. Idag detta nummer är 22 000  Det är 2 000 färre än för bara ett år sedan. Men det innebär samtidigt att 8 miljoner barn dör innan de fyllt fem, varje år.  Majoriteten av dessa dödsfall är koncentrerade bland de fattigaste 20 procenten av hushållen i utvecklingsländerna.

För dig som vill läsa mer finns nyheten: Barnadödligheten minskar men fortfarande dör alldeles för många barn på unicef.se

22 000 barn, varje dag. Vi vill att den siffran skall bli noll.

Nedan ser ni ett klipp från UNICEF USAs kampanj Belive in Zero med bland annat Salma Hayek och Orlando Bloom:

We belive in Zero, do you?