Gå till innehållet
Laddar…

Åtta mål för kvinnorna. Åtta mål för barnen. Åtta mål för de fattiga. Åtta mål för Afrika

Vid FN: s millennietoppmöte 2000 anslöt sig 189 av världens ledare till millenniedeklarationen och kom överens om att senast 2015 uppnå de åtta millenniemålen – mål som alla skall förbättra livet för världens fattigaste människor. Tio år senare 2010, nu i september träffades världens ledare åter i New York för att se över de framsteg som gjorts och de hinder för att nå målen som finns.  Man kom fram till att arbetet med att nå målen måste intensifieras och att kvinnor och barn är nyckeln till millenniemålens uppfyllande.

Vi på UNICEF tycker att det är dags att sätta press på Världens ledare och du kan vara med! Skriv under för världens fattiga! Varje röst är viktig i kampen för kvinnorna och barnen. I kampen mot fattigdomen.

Nedan en film som UNICEF Sydafrika tagit fram i sin kampanj för att intensifiera kampen mot millenniemålen. Åtta mål för Afrika. En färgsprakande och vacker video.

Läs mer om millenniemålen på vår millenniemålssida!