Gå till innehållet
Laddar…

Svårt för hemvändande i flodkatastrofens Pakistan

Många människor återvänder nu till sina hembyar efter den förödande katastrofen. Krisen är långtifrån över. Miljontals människor är fortfarande i akut behov av tak över huvudet, rent vatten, hälsovård, utbildning och skydd.

Många
människor återvänder nu till sina hembyar efter den förödande
katastrofen. Krisen är långtifrån över. Miljontals människor är
fortfarande i akut behov av tak över huvudet, rent vatten, hälsovård,
utbildning och skydd.

Översvämningskatastrofen i Pakistan
drabbade över 20 miljoner människor, varav 2, 8 miljoner barn under fem
år och 3,7 miljoner kvinnor. En av tio pakistanier påverkades av
katastrofen, den största översvämningen i landets historia. Det är
viktigt att inte glömma dessa barn och kvinnor som nu återvänder till
sina ödelagda hembyar.

Stöd till dem som flyttar hem

I provinserna Punjab och Khyber-Pakhtunkwa
har 90 procent av de drabbade återvänt hem. UNICEF arbetar tillsammans
med sina samarbetspartners för att förse familjerna med det allra mest
nödvändiga för att de ska kunna starta ett nytt liv. Speciellt akut är
det att nå de människor som bor på hög höjd innan vinterkylan sätter in.

I
Sindh-provinsen befinner sig närmare 1,8 miljoner människor i olika
läger. De behöver bland annat presenningar och kokkärl för att klara den
dagliga överlevnaden.

Tillfälliga skolor för 43 000 barn

De

flesta skolorna i Punjab och Khyber-Pakhtunkwa behövs inte längre som
läger, medan 85 procent av skolorna i Sindh-provinsen fortfarande
används för detta ändamål.
UNICEF har satt upp 525 tillfälliga skolor
för att skapa förutsättningar till ett mer normalt liv
för de drabbade barnen. Närmare 43 000 barn har börjat i dessa skolor.

UNICEF

har ledande roll i arbetet

UNICEF leder arbetet inom områdena vatten och
sanitet, skydd av barn, näring och utbildning samt arbetet mot
könsbaserat våld.

Här några exempel på vad UNICEF har åstadkommit
hittills:

 • Tillsammans med sina samarbetspartners har UNICEF
  nått 8,5 miljoner barn med poliovaccin och 7,7 miljoner barn med
  mässlingsvaccin.
 • Varje dag distribuerar UNICEF rent dricksvatten
  till 2,5 miljoner barn. Det innebär ätt 70 procent av behovet är
  tillgodosett.
 • UNICEF har etablerat 535 tillfälliga skolor som når
  43 000 barn.
 • Närmare 50 000 barn och kvinnor nås med psykosocialt
  stöd via ungefär 200 barnvänliga platser, varav 20 är mobila enheter.
 • Över 260 000 undernärda och felnärda barn har fått hjälp via de
  näringscenter som etablerats av UNICEF.
 • UNICEF har gett 260 000
  människor tillgång till enkla toalette.

Mer pengar behövs

Världsbanken

har beräknat att återuppbyggnaden av grundläggande infrastruktur i de
översvämningsdrabbade områdena kommer att kosta mer än en miljard
dollar. UNICEF har hittills samlat in 129,8 miljoner dollar till sitt
arbetet. Det ekonomiska behovet för att kunna utföra planerade insatser
uppskattas till 252,53 miljoner dollar

Hjälp barnen i Pakistan. Skänk en gåva här!

Läs mer om hur UNICEF jobbar i Pakistan