Gå till innehållet
Laddar…

Barnen drabbas värst när kolera sprids i Haiti

Över 250 dödsfall i akut diarré har nu rapporterats från Haiti. Barnen är extra sårbara och kan dö av uttorkning inom loppet av några timmar. UNICEF arbetar just nu intensivt med att förhindra att smittan sprider sig ytterligare.

Hittills har över 250 dött och ytterligare minst 3 000
personer har förts till sjukhus med en rad olika diarrérelaterade
symtom, som uttorkning, kräkningar och buksmärtor. De fall som
bekräftats kommer från ett område kring floden Artibonite, i en region
som ligger två timmar norr om huvudstaden Port-au-Prince.

Överfullt sjukhus

Doktor
Jean-Claude Mubalama, chef för UNICEFs hälsoinsatser på Haiti, berättar
att det lokala sjukhuset i Saint-Marc är överfullt av sjuka människor.

– Den medicinska personalen här är inte väl förtrogen med den här
sjukdomen, säger Jean-Claude Mubalama. UNICEF arbetar därför med att
styra upp och förvalta tillgängliga resurser, samordna med regeringen
och lokala partners, för att försöka behandla människor så snabbt som
möjligt, säger han.

Många barn bland dödsfallen

Jean-Claude Mubalama uppskattar att 30
procent av den senaste tidens dödsfall är barn. Barn under fem år är
särskilt sårbara för kolera då de snabbare drabbas av uttorkning.

– Barnen anländer till sjukhuset väldigt sent – ofta i sista stund,
förklarar Jean-Claude Mubalama. De är döende när de kommer.
Det tar
bara mellan tre till fyra timmar från det att man får de första symtomen
tills man dör och därför är det viktigt att barnen så snabbt som
möjligt kan komma till ett sjukhus.

Förorenat vatten kan vara en orsak

Orsaken till utbrottet av kolera är
fortfarande oklart, men man befarar att det är vattnet i floden
Artibonite som är förorenat. Regeringen i Haiti gör nu provtagningar
för att testa vattenkvaliteten.

Situationen verkar inte vara en direkt följd av den
massiva jordbävningen i januari. Men trängseln och de stora
flyktingströmmarna av människor resulterar ofta i ohygieniska
förhållanden, vilket är en grundorsak till kolera.

– Detta område
påverkades inte av jordbävningen, sade Jean-Claude Mubalama. Men vi har
många människor som har flytt från det drabbade området hit till
Artiboniteregionen.

UNICEFs vattenexperter på plats

Sedan jordskalvet i januari har UNICEF haft
experter på rent vatten, hälsa och logistik i Haiti. Dessa experter har nu
sänts till det drabbade området för att hjälpa till att förhindra att
sjukdomen sprids. De hjälper till exempel till med att utbilda lokal
hälsovårdspersonal, ser till att smittade personer isoleras och delar ut
vattenreningstabletter.

Vill du bidra till UNICEFs katastrofarbete på Haiti? Skänk en gåva här.

Se en video om kolerautbrottet på Haiti: