Gå till innehållet
Laddar…

Fortsatt kamp mot kolera i Haiti

UNICEF arbetar intensivt för att skydda invånarna i Haitis huvudstad Port-au-Prince mot kolera. Fokus är nu förebyggande insatser. Genom bland annat massiv information om enkla åtgärder som hindrar smittspridning hoppas man att hålla sjukdomen borta.

De kolerafall som hittills bekräftats kommer från ett område kring
floden Artibonite, i en region som ligger två timmar norr om huvudstaden
Port-au-Prince. Här har UNICEF vattenexperter på plats och arbetar
intensivt för hjälpa de drabbade. Stora sändningar med
vattenreningstabletter, klor, vätskeersättning, antibiotika, tvålar,
vattendunkar, vattentestningsutrustning med mera har levererats och nu
fokuserar man på att förhindra att smittan sprids till närliggande områden. I huvudstaden är det förebyggande arbetet i full gång.

– Vi gör vårt
yttersta nu för att sjukdomen inte ska sprida sig i Port-au-Prince där
levnadsvillkoren i många av de tillfälliga läger som upprättats redan är
svåra, säger Jean-Claude Mubalama, chef för UNICEFs hälsosektion i
Haiti.

Öka kunskapen

Förutom att förse invånarna i
Port-au-Prince med medicin, hjälper UNICEF landets regering att utbilda vårdpersonal som i sin tur kan höja
allmänhetens kunskap om kolera och om vikten av god hygien. UNICEF sprider också information direkt
till befolkningen. Informationen är förebyggande och uppmuntrar till
åtgärder som ska minska risken för att insjukna, som att tvätta händerna
och att endast dricka rent vatten.

För att nå ut till barn och unga
har UNICEF olika aktiviteter i skolor och i läger. I slutet av oktober hade UNICEF
informerat över 60 000 barn på 450 stycken så kallade child friendy spaces – de säkra och trygga platser för barnen som UNICEF har upprättat i
Port-au-Prince.

Nya vårdcentraler

Som en del av det
förebyggande arbetet i Port-au-Prince hjälper UNICEF till med att
upprätta tre nya vårdcentraler för behandling av kolera. Man samarbetar
också med Haitis hälsodepartement för att utveckla en handlingsplan om
sjukdomen skulle nå de läger dit många jordbävningsdrabbade har tagit
sin tillflykt.

Rent vatten

En stor del av det
förebyggande arbetet handlar om att rena befintliga vattenkällor med
klor. Dessutom förstärker UNICEF nu de pågående insatserna för att
återställa vattenförsörjningen i de jordbävningsdrabbade områdena.

Barnen extra sårbara

330

personer har hittills dött av kolera i Haiti. Och över 20 procent av de
smittade i Artiboniteregionen är barn under fem år. Barnen är särskilt
sårbara för kolera eftersom de snabbare drabbas av livshotande
uttorkning. 4 700 kolerasmittade patienter har tagits in på sjukhus.

Stöd UNICEFs katastrofarbete i Haiti!