Gå till innehållet
Laddar…

72 miljoner barn i Afrika vaccineras mot polio

I samarbete med UNICEF och WHO genomför 15 länder en gemensam massiv vaccinationskampanj "Kick polio out of Africa". Över 290 000hälsoarbetare går från dörr till dörr för att nå alla barnunder fem års ålder – från de mest tätbefolkade stadsområdena till demest avlägsna byarna.

Vaccinationskampanjen ”Kick polio out of Africa” är ett samarbete mellan ländernas hälsodepartement med stöd från UNICEF, Världshälsoorganisationen (WHO) och andra samarbetspartners. Insatsen är en del av en omfattande global satsning för att utrota polio (Global Polio Eradication Initiative).

Svårt att stoppa trots framgångar

År 2007 utbröt polio i Nigeria och spreds till i Niger, Tchad och Kamerun. Året därefter spreds samma virus till ytterligare sex länder i Västafrika. Sedan dess har flera framgångsrika vaccinationskampanjer genomförts och antalet polioutbrott har minskat avsevärt. I Nigeria, vilket är det enda landet som aldrig lyckats stoppa poliospridningen helt, har sjukdomen minskat med 98 procent de senaste åren.

Nya fall av polio

Trots framgångarna från tidigare vaccinationskampanjer har sjukdomen ännu inte utrotats helt i Afrika. Länder som tidigare varit poliofria kan alltid kan drabbas igen och därför är det svårt att utrota sjukdomen helt. I Mali har det för första gången sedan 2001 upptäckts ett fall av polio och även i Uganda som har varit fritt från polio i mer än ett år har en rapport kommit in. Angola och republiken Kongo utgör nu det största hotet mot utrotning av polio i Afrika. Av 58 rapporterade fall de senaste sex månaderna kommer 48 stycken från dessa två länder.

Obotlig sjukdom

Polio är en barnsjukdom som kan ge svåra funktionshinder och som idag
är utrotad i flera delar av världen. Det är en mycket smittsam sjukdom
som framför allt drabbar barn under fem års ålder. Viruset, som sprids
via mat, vatten och avföring, drabbar nervsystemet. En av 200 som
smittas drabbas av livslång förlamning, som regel i benen. Av de som
blir förlamade dör mellan fem och tio procent på grund av att
andningsmuskulaturen slutar fungera. Polio går inte att bota och enda
sättet att skydda sig är genom vaccination. WHO rekommenderar att
spädbarn ges tre doser poliovaccin under sitt första levnadsår.

Fler vaccinationskampanjer planeras

Kampen mot den livsfarliga sjukdomen fortsätter. Samtliga länder kommer att genomföra ytterligare två vaccinationskampanjer; en i februari och en i mars 2011. Arbetet måste även kompletteras med ökade rutinmässiga vaccinationer och noggrann övervakning av eventuella utbrott av polio.

Doktor Gianfranco Rotigliano, UNICEFs regionchef för Väst- och Centralafrika, berättar att hur viktig den här kampanjen är för kampen mot polio.

– Den här kampanjen visar vad som kan göras när det finns ett tydligt ledarskap och ett dynamiskt samarbete med biståndsgivarnas stöd kring en så viktigt hälsofråga. Vi måste fortsätta arbeta med att vaccinera och sätta de afrikanska barnens behov i första rummet, säger han.

Stöd UNICEFs arbete för att hjälpa barn att överleva och utvecklas.