Gå till innehållet
Laddar…

En aidsfri generation inom räckhåll

Antalet hivpositiva människor minskar, allt fler barn under 15 år får tillgång till behandling och allt fler spädbarn får idag en tidig diagnos. Framstegen visar att det finns hopp om att kunna utrota aids inom loppet av en generation – om omvärlden ökar insatserna för de allra mest utsatta grupperna. Det framkommer i en ny FN-rapport som presenteras idag den 1 december på Internationella aidsdagen.

Rapporten Children and AIDS: Fifth Stocktaking Report 2010,” som
idag presenteras av UNICEF, WHO och UNAIDS konstaterar att betydligt
färre barn än tidigare drabbas av hiv och aids. Men fortfarande hamnar
miljontals kvinnor och barn utanför samhällets skyddsnät på grund kön,
geografisk tillhörighet, utbildningsnivå samt ekonomisk och social
status. Att stoppa denna diskriminering är därför avgörande för att
alla de mammor och barn med störst behov ska få tillgång till nödvändig
kunskap, vård, skydd och förebyggande insatser.

1 000 barn smittas varje dag


För att kunna stoppa aidsepidemin måste vi anstränga oss för att nå dem
som drabbats allra hårdast. I Afrika söder om Sahara smittas nästan 1
000 spädbarn varje dag med hiv av sina mammor, säger UNICEFs högsta
chef Anthony Lake. Detta går att förhindra – med rätt behandling.

Bromsmediciner
före, under och efter förlossningen minskar risken att hivpositiva
kvinnor överför smittan till sina barn. Det finns möjlighet att stoppa
överföringen helt – men då krävs ett mycket bättre förebyggande arbete,
i första hand bland kvinnor och mödrar.

Se en video från Uganda om hur UNICEF arbetar för att förhindra att hivpositiva mammor smittar sina barn.

.

Behandling stoppar smitta mellan mor och barn

I
rapporten framhävs nya hjälpmedel, som exempelvis UNICEFs
mamma-baby-paket, en ny smart förpackning med alla de läkemedel som
behövs för att
förhindra att en hivpositiv mamma överför viruset till sitt barn.

Fler mammor och barn än någonsin tidigare får denna livsviktiga
behandling med bromsmediciner. Under 2009 fick 53 procent av de
gravida, hivsmittade kvinnorna i låg- och medelinkomstländer tillgång
till behandling, jämfört med 45 procent under 2008. Mest har antalet
behandlingar ökat i östra och södra Afrika, från 58 under 2008 till 68
procent under 2009.

Fler barn får bromsmedicin

I låg- och medelinkomstländer,
ökade antalet barn under 15 år som fick behandling med bromsmedicin
från 275 300 år 2008 till 356 400 år 2009. Denna ökning betyder att 28
procent av de 1,27 miljoner barn som beräknas vara i behov av
bromsmedicin får tillgång till denna behandling.

I de flesta
delar av världen, minskar antalet nya personer som smittas eller ligger
på en konstant nivå. Under 2001 var uppskattningsvis 5,7 miljoner
ungdomar i åldern 15-24 år hivpositiva. I slutet av 2009 sjönk den
siffran till 5 miljoner. Men i nio länder – alla av dem i södra Afrika
– är minst en av 20 ungdomar hivpositiva.

Kvinnor mest utsatta

Unga kvinnor och flickor är mest sårbara, och i många länder är de som mest utsatta för hivsmitta före 25 års ålder. Mer än 60 procent av alla unga människor som lever med hiv i världen idag är kvinnor. I Afrika, söder om Sahara, är den siffran nästan 70 procent.

Antalet unga människor som är hivpositiva minskade med mer än 25 procent i 15 viktiga länder i Afrika söder om Sahara mellan 2001 och 2009, men för att upprätthålla och öka denna positiva utveckling är det viktigt att itu med orättvisorna mellan könen.

Utbildning är nyckeln

Orsaken till att så många ungdomar fortfarande smittas av hiv är att de saknar kunskap och tillgång till service för att skydda sig. För att nästa generation ska bli aidsfri måste de orättvisor upphöra som bidrar till spridningen av epidemin och man måste skydda dem som samhällets eget skyddsnät inte fångar upp. Ekonomiska bidrag och tillgång till service spelar en viktig roll för att bryta den onda cirkeln av sårbarhet. I rapporten betonas också vikten av att skräddarsy utbildningar för att nå de mest utsatta ungdomarna – de som är inte i skolan – med information om hur man skyddar sig mot hiv.

Stöd UNICEFs arbete i kampen mot hiv och aids. Ge bort mamma-baby-paketet som julklapp.

Ladda
ner den nya FN-rapporten om barn och aids – PDF.

Children and AIDS – Fifth Stocktaking Report 2010